You are here

Koolitus üldhooldusteenuse ja erihoolekandeteenuse osutajatele „Tagasiside/rahulolu küsimustike koostamise koolitus“

Wednesday, 26.08.2020
Hotell London · Rüütli tänav 9, Tartu

Koolituse eesmärk: koolitusel osalenu oskab koostada erinevaid tagasiside ja rahulolu küsitlusi erinevatele sihtgruppidele ja teab, kuidas kasutada küsitluse tulemusi oma teenuse kvaliteedi tõstmiseks.

Registreerimine kuni 17. augustini 2020 või kuni kohtade (30) täitumiseni.  

Koolitused on osalejatele tasuta. Osalejate arv koolitusel on piiratud, registreerime ühest asutusest kuni 2 osalejat. 

 

Koolituse päevakava:

9.30-10.00 Kogunemine
10.00-12.00

Sissejuhatus teemasse.  Kvaliteetne teenus. Rahulolu teenusega.

Kuidas teame, et osutame head teenust? Sotsiaalhoolekande kvaliteedipõhimõtted ja kvaliteedijuhised.

Erinevad viisid tagasiside saamiseks. Kuidas saada infot kõige paremini kätte ja millele tähelepanu pöörata? Kes ja kuidas küsib, kus ja mis viisil? Küsitlusvormid (intervjuu, testid jt.); erinevad kliendigrupid. 

12.00-13.00 Lõuna
13.00-14.30 Grupitöö. Mida küsida ja kellelt? Kvaliteedipõhimõtetest lähtuvate küsimuste formuleerimine. Kokkuvõtted ja arutelu.
14.30-14.50 Paus
14.50-16.05 Mida saadud infoga peale hakata? Info kogumine, analüüsimine ja tõlgendamine. Muudatused organisatsiooni arengu- ja tööplaanides. Tulemuste avalikustamine.
16.05-16.20 Päeva kokkuvõte

        

Koolitajad: Aster Tooma, Reet Asmer, Tuuli Ainsaar (AS Hoolekandeteenused)

Lisainfo: marie.johanson@sotsiaalkindlustusamet

Koolitused toimuvad ESF meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 2014-2020“, alapunkti 2.3.3 “Eesti hoolekandeteenuste kvaliteedi edendamine kvaliteediteemaliste koolituste, konsultatsioonide ja kvaliteedijuhtimissüsteemide tutvustamise ning rakendamise kaudu“ raames.