Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Avatud dialoogil põhinev mobiilne sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus

Eesmärk tagada rehabilitatsiooniteenuse kättesaadavus lapse enda keskkonnas (kodu, kool vm), kus rehabilitatsiooniprotsess oleks süsteemne, tulemuslik ning kaasatud oleks kogu lähi- ja tugivõrgustik.

Kellele?

Teenus on kuni 15-aastastele rehabilitatsiooniteenusele suunatud lastele.

Avatud Dialoogi praktikud tuginevad teenuse osutamisel lapse individuaalsele olukorrale, koondades kõik ressursid lapse aitamiseks ühtekokku. Võrgustikukohtumised toimuvad järjepidevalt (vähemalt üks kord kuus). Teenuse osutamise tulemusena saavutab laps parema heaolu ja toimetuleku oma igapäevaelus.

Kuidas saan?

Teenusele saamiseks saad pöörduda oma piirkonna teenuseosutaja poole.

Põhja-Eesti:

Harju maakond, Hiiu maakond, Ida-Viru maakond, Lääne-Viru maakond, Lääne maakond

Papaver MTÜ www.papaver.ee [email protected] tel (+372) 513 5758

Kesk-Eesti:

Järva maakond, Pärnu maakond, Rapla maakond, Saare maakond, Viljandi maakond

Akersoni OÜ www.akersoni.ee [email protected] tel (+372) 5880 1314

Lõuna-Eesti:

Jõgeva maakond, Põlva maakond, Tartu maakond, Valga maakond, Võru maakond

ProVida Kliinik OÜ www.provida.ee [email protected] tel (+372) 5912 7991

Lisainfo

Vaata Avatud Dialoogil põhineva mobiilse sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust tutvustavat videot

Projektijuht [email protected]

Avatud Dialoogil põhineva mobiilse rehabilitatsiooniteenuse osutamine ja arenduskulu kaetakse Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) vahenditest.

Last updated: 19.05.2023

Was this page helpful??