Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Ida-Virumaa taastava õiguse infoseminar

Tuesday, 23.11.2021
Jõhvi

kell 10-12 (venekeelne)

kell 13-15 (eestikeelne)


Koht: Ida-Virumaa, Jõhvi (registreerijatele saadetakse täpne asukoht)


Sihtrühm: võimalikud tulevased vabatahtlikud konfliktivahendajad, seminaril saavad osaleda vaktsineeritud või COVID-19 läbipõdenud täiskasvanud


Otsime taastava õiguse vabatahtlike tiimiga liituma nii eesti kui ka vene keelt kõnelevaid vabatahtlikke! Taastav õigus on mõtteviis, kuidas läheneda konfliktidele ja õigusrikkumistele ning võimaldab konflikti läbi tekkinud kahju heastada. See põhineb lahendusprotsessidel, milles osalevad aktiivselt kõik mõjutatud asjaosalised. Taasta õiguse eesmärk on osapooli tervendada ja luua turvaline kogukond. Protsessi juhib neutraalne vahendaja - vabatahtlik konfliktivahendaja.
Vahendust saab rakendada erinevate konfliktide puhul, alates kergematest rikkumistest kuni raskete kuritegudeni. Taastav õigus aitab vähendada teoga kaasnenud emotsionaalset ja materiaalset kahju, võtta toimepanijal vastutust kannatanu eest, suurendada osapoolte rahulolu ja vähendada uute konfliktide tõenäosust.
Seminaril l räägime sellest, mis on taastav õigus, milliseid juhtumeid suunatakse konfliktivahendusse, milline on vabatahtliku roll, kuidas kandideerida ja millal toimuvad koolitused.
Osalemiseks on vajalik eelregistreerimine