Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Jõgeva Vallavalitsus- Jõgeva Valla Hoolekandekeskus.

Jõgeva maakond
aadress: 
Pargi 9 Torma alevik Jõgeva vald; Piiri 4 Jõgeva linn Jõgeva vald
telefon: 
55520343
e-posti aadress: 

 

Osutame toetatud elamise teenust Tormas kortermaja kolmes korteris ja Jõgeva sotsiaalmaja. Kogukonnas elamise teenust osutame Torma mõisa restaureeritud valitsejamajas ja kortermaja kahes korteris. Ligipääsetavus eluruumidele on hea. Kortermajades asuvad osad korterid ka teisel ja kolmandal korrusel, kuid enamus siiski esimesel korrusel. Valitsejamajas elatakse kahes peres kuuekesi peres. Meie elanikud arvestavad reeglitega, mis on kehtestatud kodukorraga, ja tuleohutusega. Peresidemed säilivad tänu vastastikustele külastustele.

Torma valitsejamaja
Meie tegevusjuhendajad on kättesaadavad ööpäev läbi, majas viibib üks tegevusjuhendaja korraga kuni kella päevasel ajal. Individuaalse lähenemise kaudu katame ära meie elanike vajadused ja korraldame vastavad teenused, aitame probleemide lahendamisel, korraldame transpordi arstide vastuvõttudele minekuks jm. Meie kodu on perekeskne, üksteist toetav ja hooliv. Meiega olles tunned, et mured kaovad ja rõõmud jäävad! Teenuste osutamisel jälgime kvaliteedijuhiseid, et osutada inimestele parimat teenust ja tagada lähedaste rahulolu.
 Jõgeva sotsiaalmaja
Meie elanikel on võimalik osaleda erinevates tegevustes: käsitöö, kudumine, joonistamine, meisterdamine, aiandus, heakorratööd jne. Toimuvad ühised väljasõidud elanike endi poolt valitud kohtadesse. Koos tegevusjuhendajaga käiakse kaupluses, apteegis, pere- või eriarsti vastuvõtul. Meil tehakse palju kepikõndi ja külasta jõusaali. Individuaalse lähenemise kaudu oleme oma elanikele leidnud sobilikke töökohti kogukonnas, oleme leidnud ka võimalusi osaleda täiendõppel õppeasutustes.
tuba