Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Asendushoolduse teemapäev

Wednesday, 29.09.2021
Tartu

Sotsiaalkindlustusamet ootab asendushoolduse valdkonna spetsialiste osalema asendushoolduse teemapäevale, mis seekord keskendub noorte toetamisele iseseisva elu alustamisel.

Teemapäeval soovime üheskoos arutleda ja jagada kogemusi, millist tuge vajavad asendushoolduselt lahkuvad ja iseseisvat elu alustavad noored ning kuidas saaksime seda neile pakkuda. Räägime nii sisulistest kui ka korralduslikest teemadest, et mõista noorte vaatenurka ning olla neile vajalikul moel toeks.

Teatavasti lõpetab sotsiaalkindlustusamet 2021. aasta lõpuga asendushoolduse noortele tugiisikuteenuse pakkumise ning edaspidi jääb see roll kohalikule omavalitsusele. Võtame kokku senised kogemused ning oma arvamusi jagavad ka noorte tugiisikud. Räägime laiemalt järelhooldusteenusest, selle senistest praktikatest ja kitsaskohtadest ning vastame kohapeal tekkinud küsimustele.

Kuna järelhooldusteenus on mõeldud täisealistele inimestele, ootame väga lisaks lastekaitsetöötajatele osalema ka täisealiste inimeste sotsiaalteenustega tegelevaid sotsiaaltöötajaid!

Teemapäeva esialgne päevakava:

10.00–10.30 Kogunemine

10.30–11.00 Tervitus ja sissejuhatus

11.00–11.45 Ingrid Sindi „Mida vajab asendushoolduse noor?“

11.45–12.30 Rühmaarutelu

12.30–13.15 Lõuna

13.15–13.45 SKA kvaliteediosakond: järelhooldus ja noorte toetamine.

13.45–14.30 SKA lastekaitseosakond: ülevaade tugiisikuteenusest, kogemused, soovitused

14.30–15.00 Tugiisikuteenus, noorte toetamine, järelhooldusteenus: arutelu (tugiisikuteenuse osutajad, tugiisikud, SKA, KOV esindajad jt)

Päevakava võib veel mõnevõrra muutuda.

Teemapäeva modereerib Kaja Rattas (SKA LKO asendushoolduse talituse juht)

Teemapäevi on plaanis kaks: Tartus 29. septembril (hotellis Tartu) ning Tallinnas 5. oktoobril (hotellis Nordic). 

Palun registreeri oma osalemissoov 22. septembriks siin: Teemapäev asendushoolduse noorte toetamise teemadel.

NB! Tulenevalt riigis kehtivatest piirangutest on osalemiseks vajalik COVID-tõend (st vaktsineerimise, läbipõdemise või ametlikult negatiivse testitulemuse kohta).

Täpsemat infot annab Maiken Kond, [email protected], 508 1762

Kohtumiseni teemapäeval!