Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Psühholoogilise abi kulude hüvitamine

Kui oled sattunud süüteo ohvriks, oled kogenud vägivalda, siis on sinul ja su pereliikmetel vajadusel võimalus saada psühholoogilist abi, mille kulud hüvitame.

Kellele?

Süüteo või vägivalla ohvriks sattudes võib inimene juhtunust taastumiseks vajada psühholoogilist abi. Sellistel juhtudel on sinul ja su pereliikmetel võimalus saada psühholoogilise abi kulude hüvitist. Psühholoogilisel nõustamisel, psühhoteraapias või tugigrupis osaledes saad juhtunust turvalises keskkonnas rääkida, juhtunut ja selle mõju paremini mõista ning leida sobivaid viise, kuidas sellega toime tulla, sellest taastuda.

Sotsiaalkindlustusamet saab sinule ja su pereliikmetele hüvitada psühholoogilist abi, kui:

  • Oled sattunud süüteo või vägivalla ohvriks. Seda tõendavaks dokumendiks on üldjuhul politsei tõend menetluse alustamise kohta. Teatud juhtudel on aluseks süüteo kahtlus või mõni muu dokument. Kõigi vajalike dokumentidega saab aidata ohvriabitöötaja
  • Juhtunu mõjutab sinu või su pereliikmete toimetulekut ning vajate juhtunust taastumiseks psühholoogilist abi. Sotsiaalkindlustusamet saab hüvitada psühholoogilise nõustamise, psühhoteraapia või tugigrupis osalemise kulusid.

Kuidas saan?

Et saada psühholoogilise abi kulude hüvitist, pöördu esmalt ohvriabitöötaja poole. Erinevate piirkondade ohvriabitöötajate kontaktid leiad siit.

 Ohvriabitöötaja

  • aitab sul selgusele jõuda, millist abi vajad, et juhtunuga toime tulla ja sellest taastuda
  • juhendab sind vajalike dokumentide osas (süüteo toimumise tõendamiseks)
  • aitab sul leida sobiva psühholoogi või psühhoterapeudi, kelle poole pöörduda

Kui ohvriabitöötaja on sulle määranud psühholoogilise abi kulude hüvitise, saad pöörduda valitud psühholoogi või psühhoterapeudi vastuvõtule. Sotsiaalkindlustusamet katab teenuse kulud otse teenuseosutajale. Hüvitada saab psühholoogilise nõustamise, psühhoteraapia või tugigrupis osalemise kulud ühe kuupalga alammäära ulatuses ühe inimese kohta.

Lisainfo

Kui sul tekkis psühholoogilise abi kulude hüvitamise kohta küsimusi, aitab vastust leida:

Viimati uuendatud 21.02.2023