Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Saatjata alaealised välismaalased

Saatjata alaealisele välismaalasele tuleb määrata eestkostja, kes hoolitseb lapse heaolu eest ja esindab teda vajalikes toimingutes. Kuni eestkostja määramiseni täidab eestkostja ülesandeid kohalik omavalitsus.

Saatjata alaealisele tuleb määrata Eestis seaduslik esindaja ehk eestkostja, kes hoolitseb lapse heaolu eest ning esindab teda vajalikes toimingutes (nt toetuste taotlemine, pangakaardi vormistamine, ravi üle otsustamine jms). Kuni eestkostja määramiseni täidab eestkostja ülesandeid kohalik omavalitsus, kuhu laps on sisse kirjutatud (sissekirjutuse puudumisel kohalik omavalitsus, mille halduspiirkonnas laps elab).

Eestkostja määrab kohus. Selleks tuleb kohtule esitada avaldus:

Kuna kohtumenetluse ja asjaajamise keeleks on eesti keel, saab eestkoste taotlemisel abi kohaliku omavalitsuse spetsialistidelt.

Kui eestkostet taotletakse esialgse õiguskaitse korras, teeb kohus eestkoste määramise otsuse tavaliselt kuni viie päeva jooksul. Pärast määruse kättesaamist saab eestkostja juba ametlikult last esindada. Eeskostjaks määratud isik vastutab täielikult lapse eest, sh tema kasvatamise, temaga seonduvate otsuste tegemise, tema isiku ja vara eest hoolitsemise ja esindamise eest.

Eestkostja saab lapsele taotleda peretoetusi, nt lapsetoetust ning eestkostetava lapse toetus.

Viimati uuendatud 05.06.2023

Kas sellest lehest oli abi?