Est separator Eng separator Rus
font normal font+
separator arrow Sisukaart separator arrow RSS separator
Otsing:   
Avaleht
Uudised
Artiklid ja loengumaterjalid
Riiklik pensionikindlustus
Eelinfo
Ametist
Tööpakkumised
Pension
Üksi elava pensionäri toetus
Lastega peredele
Perehüvitiste taotlejale
Perehüvitiste saajale
Perehüvitiste ja kohustusliku kogumispensioni täiendava sissemakse saaja vahetamine
Puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamine tööandjatele seoses laste kasvatamisega
Eesti perehüvitised Euroopa Liidu seaduste kontekstis
Lastekaitse
Puudega inimesele
Sotsiaalne rehabilitatsioon
Erihoolekandeteenused
Abivahendid
Kahjuhüvitised
Ohvriabi- ja lepitusteenus
E-teenused
Muud toetused
Tööandjatele
Töövõimereform
Sotsiaalkindlustus Euroopa Liidus
Projektid

Infotelefon 612 1360  
välismaalt helistades
 +372 612 1360


E-post:
info at sotsiaalkindlustusamet dot ee

Endla 8, Tallinn 15092

Lühinumber 16106

Helistades lühinumbrile kehtib teie operaatori hinnakirjapõhine tariif!

Infotelefon tööpäeviti
9.00–17.00 ja
iga kuu viimasel reedel
9.00-13.00

Lasteabi telefon 116 111
Töötab 24 h
 

Klienditeeninduste tööaega jm infot vaata siit

 

 
 

 

 

 

 

 

Septembrikuu viimane nädal on lapsendamisenädal, mille keskseks teemaks on erivajadusega lapsed

print

Juba teist aastat korraldab MTÜ Oma Pere lapsendamisnädalat, mis toimub septembri viimasel nädalal (26. sept. – 2. okt). Selle aasta sõnum keskendub teemale: „Ükski lapse erivajadus ei välista lapsendamist“. Kolmapäeval, 28. septembril toimus maavalitsustes üle Eesti “Lapsendamise tund”, kus lapsendamise ootel inimesed said tulla kodulähedase maavalitsuse uksest sisse ja oma küsimusi küsida. Sotsiaalkindlustusameti lastekaitseüksuse spetsilistid osalesid lapsendamise tunnis mitmes suuremas maakonnas, et anda rohkem ülevaadet SKA tegevustes uuel aastal lapsendamisega seotud teemadel.

Lastekaitseüksus alustab 1. jaanuaril 2017 siseriikliku lapsendamise toimingutega

“Sotsiaalhoolekande seaduse ja sellega seonduvate teiste seaduste muutmise seaduse“ eelnõuga on planeeritud siseriikliku lapsendamise ettevalmistamisega seonduvate toimingute ülevõtmine maavalitsustelt Sotsiaalkindlustusametisse alates 01.01.2017.

Ettevalmistusena on tänaseks päevaks Sotsiaalkindlustusametis kirjeldatud siseriikliku lapsendamisega seotud tööprotsessid, toimub aktiivne spetsialistide otsimine (konkurss on lõppenud, toimuvad vestlused) ning kavandatud on lapsendamisega tegelevate ametnike koolitus.

Miks seni toiminud süsteem vajas muutmist?

Võib välja tuua seni esinevat haldussüsteemi koormust: igas maavalistuses on ametnik, kes tegeleb siseriikliku lapsendamise küsimustega, samas on lapsendamisprotsessiga seotud töökoormus maakonniti ebaühtlane.
Teiseks oli senine süsteem koormav lapsendada soovivatele inimestele: et esitada sooviavaldus lapsendamiseks, tuli käia vestlusel eraldi igas maavalitsuses. Kõik maavalitsuste selleks hetkeks menetluses olevad lapsendamise sooviavaldused tulevad üle Sotsiaalkindlustusametile ning jäävad kehtima. Käesoleva ajani puudus ühtne üleriigiline lapsendajate register, kuid 2017. aastast kantakse lapsendada soovijate andmed ühtsesse üleriigilisse infosüsteemi STAR. Inimesed, kes on esitanud oma avalduse maavalitsusele/maavalitsustele, ei pea pöörduma lisaks Sotsiaalkindlustusameti ametniku vastuvõtule, kuid muidugi võivad seda soovi korral teha.

Siseriikliku lapsendamisega hakkab Sotsiaalkindlustusametis tegelema 5 spetsialisti. Neist 2 asuvad tööle lastekaitseüksuse Põhja piikonnas, (asukoht Tallinn, teeninduspiirkond Harju-, Rapla- ja Järvamaa), 1 spetsialist asub tööle Ida piirkonnas (asukoht Jõhvi, teeninduspiirkond Ida- ja Lääne-Virumaa), 1 spetsialist asub tööle Lõuna piirkonnas (asukoht Tartu, teeninduspiirkond Tartu-, Viljandi-, Jõgeva-, Põlva-, Valga- ja Võrumaa). Pärnu-, Lääne-, Hiiu- ja Saaremaa lapsendamisega seonduvaid toiminguid hakkab menetlema lastekaitseüksuse Lääne piirkonna spetsialist.

Oluline on siin välja tuua, et Sotsiaalkindlustusamet otsib oma meeskonda lastekaitsevaldkonnas kogenud spetsialiste. Olulised aspektid töötajate otsimisel on: töös vajalikud isiklikud ja professionaalsed omadused ja oskused (sh haridus, kogemus (töös vanemliku hoolitsuseta lastega), eesti, vene ja inglise keele oskus. Tööle asudes saavad kõik spetsialistid vajaliku koolituse nii tööks lapsendamise korraldamisel kui ka pereuuringu teostamiseks.

Sotsiaalkindlustusameti klinditeenindusbürood paiknevad kõigis 15-s maakonnas, seega vajadusel on tagatud võimalus kliendiga kohtumiseks igas maakonnas. Seda arvestades ei muutu lapsendajate jaoks olukord senisega võrreldes koormavamaks - nõustamist on edaspidi võimalik saada elukoha lähedal asuvas klienditeenindusbüroos.

28. september 2016
 


Tagasi
all web industry