Language Switcher Fallback

Вы здесь

Blanketid

 

Sotsiaalkindlustusameti blanketid on järgmistes formaatides:

 • PDF (portable document format) formaadis, nende vaatamiseks ja väljatrükkimiseks on vajalik Adobe Acrobat Reader.
 • RTF, DOC ja DOCX formaadis blankettide vaatamiseks, täitmiseks ja väljatrükkimiseks on vajalik Microsoft Word tarkvara.
 • ODT formaadis blankettide vaatamiseks, täitmiseks ja väljatrükkimiseks on vajalik OpenOffice tarkvara.
 • XLS formaadis blankettide vaatamiseks, täitmiseks ja väljatrükkimiseks on vajalik Microsoft Excel tarkvara.

Apple, Google ja Microsoft veebilehitsejad ja veebipõhised töövahendid avavad PDF, RTF, DOC, ODT ja XLS formaadis faile ja võimaldavad trükkida.

 

Pensioni blanketid  

 • Pensioniavalduse vorm   *.rtf (307.99 КБ, RTF)    *.odt (23.69 КБ, ODT)    *.pdf (178.7 КБ, PDF)
 • Nõusolek pensioniõiguslikust staažist, soodustingimustel vanaduspensionist või pensionilisast loobumise kohta   *.rtf (RTF)   *.odt (ODT)   *.pdf (PDF)
 • Avaldus lapse kasvatamise eest pensionilisa taotlemiseks   *.rtf (RTF)      *.pdf (PDF)
 • Tööraamatu üleandmine   *.rtf (RTF)  *.odt (ODT)   *.pdf (PDF)
 • Tõend pensioniavalduse vastuvõtmise kohta (lisa 3)   *.rtf (63 КБ, DOC)   *.odt (15.28 КБ, ODT)   *.pdf (13.12 КБ, PDF)
 • Avaldus pensioni, toetuse ja hüvitise väljamaksuviisi valikuks   *.rtf (118.18 КБ, RTF)      *.pdf (14.46 КБ, PDF)
 • Avaldus tulumaksu vabastuse kasutamise kohta *.doc   *.odt (14.29 КБ, ODT)   *.pdf (13.36 КБ, PDF)
 • Avaldus saamata jäänud pensioni kohta   *.rtf (96.88 КБ, RTF)   *.odt (10.88 КБ, ODT)   *.pdf (13.81 КБ, PDF)
 • Prokuröri töövõimehüvitise taotlus   *.rtf (129.95 КБ, RTF)   *.docx (21.18 КБ, DOCX)   *.pdf (124.42 КБ, PDF)
 • Välisriigis elavale pensionisaajale - Tõend elamise kohta   *.pdf (7.56 КБ, PDF)   Tõendi kaaskiri   *.pdf (PDF)
 

Represseeritu tunnistuse ja toetuse blanketid 

 • Represseeritu toetuse ja tunnistuse taotlus   *.rtf (124.04 КБ, RTF)  *.odt (13.34 КБ, ODT)    *.pdf (105.59 КБ, PDF)
 • Represseeritu tunnistuse duplikaadi taotlus   *.rtf (108.51 КБ, RTF)   *.odt (17.09 КБ, ODT)   *.pdf (148.86 КБ, PDF)

 

 

Perehüvitiste blanketid

 • Avaldus peretoetuste ja vanemahüvitiste taotlemiseks ning kohustusliku kogumispensioni täiendavate sissemaksete tegemise taotlemiseks   *.rtf (238.44 КБ, RTF)   *.pdf (317.94 КБ, PDF)
 • Avaldus kohustusliku kogumispensioni täiendavate sissemaksete tegemiseks   *.rtf (138.63 КБ, RTF)   *.pdf (257.5 КБ, PDF)
 • Avaldus peretoetustest/vanemahüvitisest/kohustusliku kogumispensioni täiendavate sissemaksete tegemisest loobumiseks   *.rtf (104.3 КБ, RTF)   *.pdf (222.44 КБ, PDF)
 • Avaldus pensioni, toetuse ja hüvitise väljamaksuviisi valikuks   *.rtf (118.18 КБ, RTF)   *.pdf (14.46 КБ, PDF)   
 • Avaldus tulumaksu vabastuse kasutamise kohta   *.doc (43.5 КБ, DOC)   *.odt (14.29 КБ, ODT)   *.pdf (13.36 КБ, PDF)
 • Taotlus riigipoolse sotsiaalmaksu maksmiseks juhul, kui perehüvitisi maksab Euroopa Majanduspiirkonna riik või ravikindlustatud isiku ülalpeetavale ravikindlustuskaitse saamiseks   *.rtf (247.69 КБ, RTF)   *.pdf (192.99 КБ, PDF)
 • Tõend sotsiaalmaksuga maksustatava tulu väljamaksmise kohta (tööandjale täitmiseks)   *.rtf (146.8 КБ, RTF)   *.pdf (159.28 КБ, PDF)
 

Бланки  для алиментной помощиElatisabi blanketid

 • Avaldus täitemenetlusaegse elatisabi taotlemiseks (NB! Avaldus esitatakse kohtutäiturile)   *.rtf (186.66 КБ, RTF)   *.pdf (164.31 КБ, PDF)
 • Avaldus kohtumenetlusaegse elatisabi taotlemiseks   *.rtf (211.85 КБ, RTF)    *.pdf (246.76 КБ, PDF)
 

Бланки заявлений Европейского СоюзаEuroopa Liidu taotluste blanketid

 • Tõendi A1(E101) taotlus  töötajale    *.doc (194.5 КБ, DOC)   *.pdf (229.34 КБ, PDF)
 • Tõendi A1(E101) taotlus  füüsilisest isikust ettevõtjale   *.doc (174 КБ, DOC)   *.pdf (272.97 КБ, PDF)
 • Tõendi A1(E101) taotlus  ametnikule    *.doc (146 КБ, DOC)   *.pdf (267.98 КБ, PDF)
 • Tõendi A1(E101) tühistamise avaldus   *.doc (74.5 КБ, DOC)   *.pdf (171.41 КБ, PDF)
 • Küsimustik perehüvitiste alase informatsiooni vahendamiseks   *.rtf (67.68 КБ, RTF)   *.pdf (236.37 КБ, PDF)
 • Tõend kindlustatud isiku kindlustusperioodide kohta vorm E207 lk2    *.doc (106 КБ, DOC)   *.pdf (231.4 КБ, PDF)
 

Puude tuvastamise ja töövõime hindamise blanketid

Tööealisele:

Lapsele ja vanaduspensioniealisele:

 • Vorm esmakordseks ja korduvaks puude raskusastme tuvastamiseks, sotsiaaltoetuste ja puudega isiku kaardi taotlemiseks lapsele ja vanaduspensioniealisele inimesele (vorm välja printimiseks)   *.pdf (649.82 КБ, PDF)
 • Vorm esmakordseks ja korduvaks puude raskusastme tuvastamiseks, sotsiaaltoetuste ja puudega isiku kaardi taotlemiseks lapsele ja vanaduspensioniealisele inimesele (vorm elektrooniliseks täitmiseks)   *.pdf (831.68 КБ, PDF)

Muud:

 • Puudega isiku kaardi taotlus   *.rtf (66.2 КБ, RTF)   *.odt (18.19 КБ, ODT)   *.pdf (16.71 КБ, PDF)      
 • Ekspertiisitaotlus teenistusülesannete täitmisel saadud tervisehäire ning osalise või puuduva töövõime vahelise seose tuvastamiseks   *.rtf (165.88 КБ, RTF)   *.docx (27.29 КБ, DOCX)   *.pdf (252.65 КБ, PDF)
 • Ekspertiisitaotlus lapsinvaliidi või alla 18-aastase lapseeast invaliidi invaliidsuse tuvastamiseks   *.rtf (165.88 КБ, RTF)   *.docx (27.29 КБ, DOCX)   *.pdf (252.65 КБ, PDF) 
 

Blanketid arstidele

 • Terviseseisundi kirjeldus (ekspertiisitaotluse juurde)     *.rtf (323.23 КБ, RTF)    *.odt (22.2 КБ, ODT)   *.pdf (31.42 КБ, PDF)
 • Terviseseisundi kirjelduse vormi täitmise juhend   vaata siit    
 • Perearstidelt krüpteeritud dokumentide saatmine SKAsse (juhend)   vaata siit    
 

Бланки услуг для людей с особыми психическими нуждамиErihoolekandeteenuste blanketid

 • Erihoolekandeteenuste taotlus   *.rtf (RTF)   *.docx (DOCX)   *.pdf (PDF)
 • Omaosaluse puudujääva osa riigieelarvest hüvitamise taotlus   *.rtf (RTF)   *.docx (DOCX)    *.pdf (PDF)
 • Psühhiaatri hinnang  erihoolekandeteenuste saamiseks   *.doc (83.5 КБ, DOC)   *.docx (29.46 КБ, DOCX)   *.pdf (356.4 КБ, PDF)
 • Juhend psühhiaatri hinnangule   *.pdf (148.07 КБ, PDF)
 • Tegevusloa taotlus erihoolekandeteenuse osutamiseks   *.rtf (316.31 КБ, RTF)   *.odt (23.3 КБ, ODT)   *.pdf (33.04 КБ, PDF)
 • Tegevusplaani koostamise ja täitmise juhend   *.pdf (115.42 КБ, PDF)
 

Бланки для социальных пособийSotsiaaltoetuste blanketid

 • Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste taotlus   *.rft (241.13 КБ, RTF)   *.docx (22.87 КБ, DOCX)   *.pdf (226.87 КБ, PDF)
 • Teatis individuaalse abivahendi kohta   *.rtf (103.27 КБ, RTF)  *.pdf (69.68 КБ, PDF)
 • Teatise täitmise juhend     *.pdf (131.74 КБ, PDF)

Lisainfo

 

Бланки для услуг по реабилитации Rehabilitatsiooniteenuse blanketid

 • Taotlus rehabilitatsiooniteenusele sõitmise kulude hüvitamiseks   *.rtf (190.13 КБ, RTF)   *.odt (21.23 КБ, ODT)   *.pdf (23.88 КБ, PDF)

 • 16-aastase ja vanema isiku rehabilitatsiooniteenuse taotlus (sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise taotlus)   *.rtf (235.41 КБ, RTF)   *.docx (27.04 КБ, DOCX)   *.pdf (175.14 КБ, PDF)
 • alla 16-aastase isiku rehabilitatsiooniteenuse taotlus (sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise taotlus)   *.rtf (185.33 КБ, RTF)   *.docx (23.58 КБ, DOCX)   *.pdf (204.69 КБ, PDF)
 

Бланки Ohvriabi blanketid

 • Hüvitistaotlus (Kuriteoohvritele makstava riikliku hüvitise taotlemise vorm)     *.rtf (236.84 КБ, RTF)   *.pdf (268.48 КБ, PDF)
 • Avaldus vägivallakuriteoga tekitatud kahju kohta prillidele, hambaproteesidele, kontaktläätsedele ja muudele keha funktsioone asendavatele abivahenditele ning riietele   *.rtf (55.19 КБ, RTF)   *.odt (15.87 КБ, ODT)   *.pdf (12.64 КБ, PDF)
 • Psühholoogilise abi kulu hüvitise taotluse vorm    *.rtf (142.19 КБ, RTF)   *.docx (18.3 КБ, DOCX)   *.pdf (118.41 КБ, PDF)
 

Lastekaitse blanketid

 • Lastekaitse juhtumi nõustamisteenuse taotluse   *.docx (18.42 КБ, DOCX)   *.pdf (59.81 КБ, PDF)
 • Nõustamisteenuse taotlus laste heaolu toetava arengukava koostamiseks   *.docx (17.93 КБ, DOCX)   *.pdf (58.83 КБ, PDF)
 • Hädaohus oleva lapse perest eraldamise taotlus   *.docx (19.38 КБ, DOCX)   *.pdf (113.18 КБ, PDF)
 

Abivahendite blanketid

 • Isikliku abivahendi kaardi taotluse vorm  *.docx (30.01 КБ, DOCX)      *.pdf (406 КБ, PDF)
 • Erimenetluse taotluse vorm   *.docx (DOCX)   *.pdf (PDF)
 • Isikliku abivahendi kaardi ja erimenetluse taotluse vormi täitmise juhend (blankett)   *.pdf (765.47 КБ, PDF)
 • Isikliku abivahendi kaardi ja erimenetluse taotluse vormi täitmise juhend (tekstina)   *.pdf (389.19 КБ, PDF)
 • Taotlus tasu maksmise kohustuse ülevõtmise lepingu sõlmimiseks abivahendite müügi- ja/või üüriteenuse teenuseosutajaga   *.docx (16.04 КБ, DOCX)
 

Muud blanketid

 • Puudega isiku kaardi taotlus   *.rtf (66.2 КБ, RTF)   *.odt (18.19 КБ, ODT)   *.pdf (16.71 КБ, PDF)
 • Matusetoetus   *.rtf (179.22 КБ, RTF)   *.pdf (165.93 КБ, PDF)
 • Välisriigist Eestisse elamaasunu sotsiaaltoetus    *.rtf (138.99 КБ, RTF)   *.odt (20.63 КБ, ODT)   *.pdf (20.96 КБ, PDF)
 • Hoolekandeasutuste või erivajadustega õpilaste koolide andmete esitamine   *.xls (16 КБ, XLS)    *.ods (10.84 КБ, ODS)
 • Avaldus tööülesannete täitmisel saadud vigastuse või muu tervisekahjustusega tekitatud kahjust tingitud lisakulutuste hüvitamiseks   *.rtf (141.67 КБ, RTF)   *.pdf (167.46 КБ, PDF)
 • Avaldus tööülesannete täitmisel saadud vigastuse või muu tervisekahjustusega tekitatud kahju hüvitise taotlemiseks   *.rtf (234.66 КБ, RTF)   *.pdf (199.92 КБ, PDF)
 • Andmik riigieelarvest puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitise taotlemiseks   *.xls (51 КБ, XLS)   *.pdf (325.5 КБ, PDF)
 • Avaldus pensionikindlustuse registri teatise saamiseks ja/või pensioni ümberarvutamiseks Sotsiaalkindlustusametile esitamiseks   *.rtf (114.13 КБ, RTF)   *.odt (12.29 КБ, ODT)   *.pdf (181.63 КБ, PDF)
 • Taotlus riigipoolse sotsiaalmaksu maksmiseks juhul, kui perehüvitisi maksab Euroopa Majanduspiirkonna riik või ravikindlustatud isiku ülalpeetavale ravikindlustuskaitse saamiseks   *.rtf (195.73 КБ, RTF)   *.pdf (252.41 КБ, PDF)
 • Avaldus pensioni, toetuse ja hüvitise väljamaksuviisi valikuks   *. rtf (118.18 КБ, RTF)   *.pdf (14.46 КБ, PDF)
 • Avaldus tulumaksu vabastuse kasutamise kohta   *.doc   *.odt (14.29 КБ, ODT)   *.pdf (13.36 КБ, PDF)

 • Avaldus garantiikirja väljastamiseks ravi maksumuse tasumise kohta   *.doc (44 КБ, DOC)   *.pdf (156.22 КБ, PDF)

 • Välisriigis elavale pensionisaajale - Tõend elamise kohta   *.pdf (7.56 КБ, PDF)    Tõendi kaaskiri   *.pdf (PDF)

 • Dokumentide saamise avaldus   *.rtf (82.83 КБ, RTF)   *.pdf  (7.03 КБ, PDF)

 • Tõend sotsiaalmaksuga maksustatava tulu väljamaksmise kohta (tööandjale täitmiseks)   *.rtf (146.8 КБ, RTF)   *.pdf (159.28 КБ, PDF)

 • Raske ja sügava puudega laste tugiteenuste avaldus   *.docx (49.51 КБ, DOCX)   *.rtf (714.28 КБ, RTF)   *.pdf (207.35 КБ, PDF)

 • Pikaajalise kaitstud töö teenuse taotlus   *.docx (45.04 КБ, DOCX)   *.rtf (327.31 КБ, RTF)    *.pdf (329.85 КБ, PDF)

 • Avaldus teenuse kliendi sõidukulude hüvitamiseks    *.docx (55.87 КБ, DOCX)    *.pdf (220.55 КБ, PDF)

 • Avaldus teenuse kliendi sõidukulude hüvitamiseks     (must-valgena)   *.docx (47.67 КБ, DOCX)    *.pdf (214.56 КБ, PDF)