Est separator Eng separator Rus
font normal font+
separator arrow Sisukaart separator arrow RSS separator
Otsing:   
Avaleht
Uudised
Ametist
Tööpakkumised
Töö- ja pensioniealistele
Lastega peredele
Lastekaitse
Puuetega inimestele
Püsiva töövõimetuse ekspertiis - kehtib korduvtaotlejatele kuni 31.12.2016
Puude raskusastme ja lisakulude tuvastamine
Puudega isiku kaart
Sotsiaaltoetused puuetega inimestele
Sotsiaalne rehabilitatsioon
Erihoolekandeteenused
Sotsiaalteenuste maksumused
Halduslepingud erihoolekandeteenuste osutamiseks 2013
Halduslepingud rehabilitatsiooniteenuse osutamiseks 2013
Pangaülekannete tähtajad
Riigilõivude kontonumbrid
Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine
Sotsiaalvaldkonna spetsialistide pädevuse toetamine hoolekandeteenuste osutamiseks
Abivahendid
Ohvriabi- ja lepitusteenus
E-teenused
Muud toetused
Tööandjatele
Töövõimereform
Sotsiaalkindlustus Euroopa Liidus
Projektid

Infotelefon 612 1360  
välismaalt helistades
 +372 612 1360

23.detsembril teenindame
9.00-14.00

E-post:
info at sotsiaalkindlustusamet dot ee

Endla 8, Tallinn 15092

Lühinumber 16106

Helistades lühinumbrile kehtib teie operaatori hinnakirjapõhine tariif!

Infotelefon tööpäeviti
9.00–17.00 ja
iga kuu viimasel reedel
9.00-13.00

Lasteabi telefon 116 111
Töötab 24 h
 

Klienditeeninduste tööaega jm infot vaata siit

 

 
 

 

 

 

 

 

Puuetega inimestele

print

Sotsiaalhoolekande ülesanne on osutada puudega inimesele või perekonnale abi toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks või kergendamiseks ja kaasa aidata puuetega inimeste sotsiaalsele turvalisusele ja ühiskonnas hakkamasaamisele.

Riik maksab puudega inimestele sotsiaaltoetusi, kui puudega inimesel on oma puude tõttu lisakulutusi, näiteks on vaja abivahendeid, hooldust, rehabilitatsiooni või on lisakulutused seotud transpordi, töötamise või õppimisega.

Sotsiaaltoetuste eesmärk on puuetega inimeste iseseisva toimetuleku, sotsiaalse integratsiooni ja võrdsete võimaluste toetamine puudest tingitud lisakulude osalise hüvitamise kaudu. 

 Puuetega inimeste sotsiaaltoetused 2016. aastal:

                         Toetuse liik

 Maksmise sagedus

 Summa  eurodes

 

 Keskmise puudega lapse toetus

 

 Igakuine

 

69,04

 Raske ja sügava puudega lapse toetus

 Igakuine

80,55

 Sügava puudega vanaduspensioniealise inimese toetus

 Igakuine

40,91

 Raske puudega vanaduspensioniealise inimese toetus

 Igakuine

26,85

 Keskmise puudega vanaduspensioniealise inimese toetus

 Igakuine

12,79

 

 Puudega tööealise inimese toetus

 

 Igakuine

 

 16,62 – 53,70

 

 Töötamistoetus (tagasiulatuvalt 2015. aasta eest)

 3 kalendriaasta jooksul  toetuse esmakordsest  määramisest arvates

 

 Kuni 255,70
 (kokku)

 Puudega vanema toetus (vajalik teise vanema kirjalik nõusolek)

 Igakuine

19,18

 Õppetoetus

 10 korda aastas

  6,39 – 25,57

 Rehabilitatsioonitoetus (tagasiulatuvalt 2015. aasta eest)

 Ühekordne

 Kuni 51,14

 

 Täienduskoolitustoetus

 3 kalendriaasta jooksul  toetuse esmakordsest  määramisest arvates

 

 Kuni 613,68
 (kokku)

                Määrad 2016.aastal

 Tulumaksumäär

 Igakuine

20%

 

 Üldine maksuvaba tulu

 Igakuine

 

170,00

2040,00 aastas

 Kuupalga alammäär

 Igakuine

430,00

 

Kuidas puudega inimene peab tõendama tasuta sõiduõigust ühistranspordis?

Kes võib taotleda püsiva töövõimetuse tuvastamist?

Paljudes kohtades ei tunnustata oranži puudega isiku kaarti, kui soovin osta soodustuspiletit puudega lapsele. Miks?

Kui mulle on määratud töötukassas osaline või puuduv töövõime kas saan kasutada 35 kalendripäeva põhipuhkust?
 

 

 

 
all web industry