Est separator Eng separator Rus
font normal font+
separator arrow Sisukaart separator arrow RSS separator
Otsing:   
Avaleht
Uudised
Ametist
Tööpakkumised
Töö- ja pensioniealistele
Lastega peredele
Puuetega inimestele
Abivahendid
Ohvriabi- ja lepitusteenus
Lastekaitse
Lastekaitse kontaktandmed
Lastekaitsealane nõustamisteenus
Lapsendamine
Rahvusvahelised lastekaitse üksikjuhtumid
Järelevalve lastekaitsetöö korraldamise üle
Lasteabitelefon
Kadunud laste telefon
Lastekaitse projektid
Piirkondlike üksuste loomine laste ja perede toetamiseks
Pikaajalise rehabilitatsiooniteenuse loomine raske ja püsiva psüühikahäirega lastele
Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine
Riigihange - 1
Riigihange - 2
Riigihange - 3
Riigihange - Rapla
ESF seminar 2015
Tugiisikute Tunnustamise Päev
Asendushoolduse tugiteenused
Abiks spetsialistile
E-teenused
Muud toetused
Tööandjatele
Töövõimereform
Sotsiaalkindlustus Euroopa Liidus
Projektid

Infotelefon 612 1360  
välismaalt helistades
 +372 612 1360

E-post:
info at sotsiaalkindlustusamet dot ee

Endla 8, Tallinn

Lühinumber 16106

Helistades lühinumbrile kehtib teie operaatori hinnakirjapõhine tariif!

Infotelefon tööpäeviti 9.00–17.00 ja
iga kuu viimasel reedel 9.00-13.00

Lasteabi telefon 116 111
Töötab 24 h
 

Klienditeeninduste tööaega jm infot vaata siit

 

 
 

 

 

 

 

 

Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine

print

 ESF kaksiklogo

Euroopa Sotsiaalfondi 2014-2020 meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ raames elluviidava projekti „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine“ tegevus „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine“

Eesmärk: arendada ja pakkuda raske ja sügava puudega lastele suunatud tugiteenuseid – lapsehoid, tugiisik ja transport - suuremas mahus nii, et teenused oleksid kättesaadavad neile, kelle teenusevajadus on kirjas rehabilitatsiooniplaanis. Vähendades seeläbi vanemate hoolduskoormust ja takistusi tööhõives osalemisel.

Sihtgrupp: raske ja sügava puudega 0-17 (k.a) aastased lapsed

Rahastus: ESF perioodiks 2014-2020 on „Puudega laste tugiteenuste arendamiseks ja pakkumiseks“ arvestatud 31 974 592 eurot ja riiklik kaasfinantseering 5 642 575 eurot mis teeb kokku 37 617 168 eurot

Kestus: 01.09.2014-31.12.2020

Tegevused: Projekti raames arendatakse ja pakutakse lapsehoiu, tugiisiku ja transpordi teenust suure hooldusvajadusega raske ja sügava puudega 0–17-aastastele lastele (18-aastaseks saamisel on isik õigustatud saama erihoolekande teenuseid vastavalt Sotsiaalhoolekande seaduses sätestatule).

Puudega laste tugiteenuste õigeaegne, asjakohane ja kvaliteetne kättesaadavus ei ole kõikjal Eestis praegu tagatud, kuna teenuste korraldajateks on kohalikud omavalitsusüksused, kelle võimekus on piirkonniti erinev. Seega on oluline tugisüsteemide edasiarendamine ühtsetel põhimõtetel. Eesmärgi saavutamine eeldab süsteemset ja järjepidevat koostööd nii riigiasutuste, kohalike omavalitsuste, erinevate teenuseosutajate kui ka teenuse saajate poolt. Selleks viiakse projekti raames tugiteenuste (lapsehoid, tugiisik ja transport) koordineerimine ühtsele korraldusele.

Tulemusena on: ESF perioodi jooksul tagatud suure hooldusvajadusega raske ja sügava puudega lastele tugiteenuste parem kättesaadavus. ESF perioodi lõpuks on välja töötatud toimiv ning laste ja perede vajadusi rahuldav tugiteenuste korraldussüsteem, mis tagab teenuse piirkondliku kättesaadavuse ja ühtlase kvaliteedi. Samuti on raske ja sügava puudega laste vanematele paremad võimalused tööturul osalemiseks.

Teenuste saamiseks tuleb lapsevanemal täita avaldus ja esitada digitaalallkirjastatult piirkondliku koordinaatori e-posti aadressile. Samuti võib avalduse esitada teenusepakkujale, kohalikule omavalitsusele või Sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusele, kes teevad vajadusel koopia taotleja isikutunnistusest ja edastavad dokumendid Sotsiaalkindlustusameti elukohajärgsele piirkondlikule koordinaatorile.

2015 aasta sügisel viidi läbi kaks tugiteenuste riigihanget, mis hõlmasid lapsehoiu-, tugiisiku- ja toetava teenusena transporditeenust. Hankega soovisime leida teenusepakkujat igasse maakonda ja Tallinna. Enamus piirkondi on teenusepakkujatega kaetud ja lapsevanemad saavad teenuseid taotleda. Teenuste taotlemisel on oluline silmas pidada, et teenuse vajadus oleks kirjas lapse rehabilitatsiooniplaanis. Transporditeenust saab taotleda üksnes koos teiste tugiteenustega, sest teenust ei osutata haridusasutuses, rehabilitatsiooniasutuses, terviseasutuses jne käimiseks vaid üksnes juhtudel, kui laps on vaja edasi-tagasi transportida lapsehoiu või tugiisiku teenusele.
Teenuste mahud:
• teenuste mahuks 2016 aastal on kuni 4918 eurot kalendriaastas ühe lapse kohta
• teenuste mahuks 2017 aastal on kuni 4918 eurot kalendriaastas ühe lapse kohta

Teenuste saamiseks arvestatud rahalist mahtu lapsevanemale välja ei maksta, selle eest on võimalik taotleda teenuste osutamist allolevate hankepartnerite juures kuni lapse 18.sünnipäevani:

 

Hankepartnerid:

PÕHJA PIIRKOND

Tallinn

Harjumaa

Järvamaa

Raplamaa

LÕUNA PIIRKOND

Jõgevamaa

Põlvamaa

Tartumaa

Valgamaa

Viljandimaa

Võrumaa

IDA PIIRKOND

Ida-Virumaa   

Lääne-Virumaa

LÄÄNE PIIRKOND

Hiiumaa         

Läänemaa     

Pärnumaa      

Saaremaa      

Projektijuht:                          Ebeli Berkman         

e-post: ebeli dot berkman at sotsiaalkindlustusamet dot ee 

tel: 640 8158 mob: 534 90 652         

töökoha aadress: Endla 8, Tallinn 15092

Põhja piirkonna koordinaator:       Marilin Küünarpuu          

e-post: marilin dot kuunarpuu at sotsiaalkindlustusamet dot ee    

tel: 640 8102              Mob: 53 269 845

töökoha aadress: Endla 8, Tallinn 15092

tööpiirkonnad: Tallinn, Harjumaa, Järvamaa, Raplamaa

Lõuna piirkonna koordinaator:      Kadri-Ann Lee         

e-post: kadri-ann dot lee at sotsiaalkindlustusamet dot ee   

tel: 742 0430              Mob: 53 591 608

töökoha aadress: Tähe 106, Tartu 51013

tööpiirkonnad: Jõgevamaa, Põlvamaa, Tartumaa, Valgamaa, Viljandimaa, Võrumaa

Ida piirkonna koordinaator:           Kersti Suun-Deket  

e-post: kersti dot suun-deket at sotsiaalkindlustusamet dot ee        

tel: 327 8371              Mob: 53 467 887

töökoha aadress: Tallinna 30, Rakvere 44311

tööpiirkonnad: Ida-Virumaa, Lääne-Virumaa

Lääne piirkonna koordinaator:      Anne Sepping

e-post: anne dot sepping at sotsiaalkindlustusamet dot ee

tel: 435 8198               Mob: 53 064 417     

töökoha aadress: Õhtu põik 5, Pärnu 80010

tööpiirkonnad: Hiiumaa, Läänemaa, Pärnumaa, Saaremaa

 

 

 

 

 
all web industry