Est separator Eng separator Rus
font normal font+
separator arrow Sisukaart separator arrow RSS separator
Otsing:   
Avaleht
Uudised
Ametist
Tööpakkumised
Töö- ja pensioniealistele
Lastega peredele
Lastekaitse
Puuetega inimestele
Püsiva töövõimetuse ekspertiis - kehtib korduvtaotlejatele kuni 31.12.2016
Puude raskusastme ja lisakulude tuvastamine
Puudega isiku kaart
Sotsiaaltoetused puuetega inimestele
Sotsiaalne rehabilitatsioon
Erihoolekandeteenused
Sotsiaalteenuste maksumused
Halduslepingud erihoolekandeteenuste osutamiseks 2013
Halduslepingud rehabilitatsiooniteenuse osutamiseks 2013
Pangaülekannete tähtajad
Riigilõivude kontonumbrid
Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine
Sotsiaalvaldkonna spetsialistide pädevuse toetamine hoolekandeteenuste osutamiseks
Abivahendid
Ohvriabi- ja lepitusteenus
E-teenused
Muud toetused
Tööandjatele
Töövõimereform
Sotsiaalkindlustus Euroopa Liidus
Projektid

Infotelefon 612 1360  
välismaalt helistades
 +372 612 1360

23.detsembril teenindame
9.00-14.00

E-post:
info at sotsiaalkindlustusamet dot ee

Endla 8, Tallinn 15092

Lühinumber 16106

Helistades lühinumbrile kehtib teie operaatori hinnakirjapõhine tariif!

Infotelefon tööpäeviti
9.00–17.00 ja
iga kuu viimasel reedel
9.00-13.00

Lasteabi telefon 116 111
Töötab 24 h
 

Klienditeeninduste tööaega jm infot vaata siit

 

 
 

 

 

 

 

 

Puudega isiku kaart

print

Sotsiaalkindlustusamet väljastab puudega isiku kaarte
-    puude raskusastmega (keskmine, raske või sügav) lapsele;
-    pensionitunnistust mitteomavale puude raskusastmega (keskmine, raske või sügav) täiskasvanud inimesele.

Puudega isiku kaarti ei väljastata puudega isikule, kes omab pensionitunnistust. Pensionitunnistust omav puudega isik tõendab puude raskusastme kehtivust pensionitunnistusega.

Sarnaselt puudega isiku kaardile ja pensionitunnistusele saab puude raskusastet ja sõidusoodustust tõendada jätkuvalt ekspertiisiotsuse või vajadusel täiendavalt puudeliigi kohta väljastatud tõendiga.

Puudega isiku kaardi eesmärgiks on lihtsustada puude raskusastme tõendamist puudega inimesele ettenähtud õiguste kasutamisel ja erinevate soodustuste saamisel. Samuti hõlbustab puudega isiku kaart soodustuse õigustatuse kontrollimist.

Puudega isiku kaart on plastist, kahevärviline (oranž ja kollane), suurusega 54x86 mm.
Kaardile märgitakse järgmised andmed:
-    kaardi number;
-    isiku ees- ja perekonnanimi;
-    isikukood;
-    sünniaeg;
-    puude raskusaste;
-    kaardi kehtivusaeg;
-    väljaandja.
 
Kaart kehtib koos isikut tõendava dokumendiga isikut tõendava dokumendi seaduse § 2 ja § 4 tähenduses (sh nt õpilaspiletiga).

Puudega isiku kaardi esmakordseks taotlemiseks palume pöörduda Sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduse poole või täitke taotlus riigiportaalis eesti.ee.
Soovi korral saab esitada taotlust Sotsiaalkindlustusametile paberkandjal või elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna. Taotluse vorm on kättesaadav Sotsiaalkindlustusameti kodulehe aadressilt http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/ekspertiisi-blanketid/  ning Sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduses.

Taotlus vaadatakse läbi ja kaart väljastatakse 15 kalendripäeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse esitamisest. Kui taotlus esitatakse koos ekspertiisitaotlusega, siis puude raskusastme tuvastamise korral väljastatakse kaart koos ekspertiisiotsusega 15 kalendripäeva jooksul arvates ekspertiisiotsuse tegemise päevast.

Kaart väljastatakse kehtivusajaga, mis kattub puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsusel märgitud puude raskusastme ja puudest tulenevate lisakulude tuvastamise kestuse tähtajaga.

Puudega isiku kaarti taotletakse ühekordselt. Kaardi kestvuse tähtaja lõppemisel väljastatakse isikutele uus kaart puude raskusastme korduval tuvastamisel koos ekspertiisiotsusega. Eraldi uut taotlust kaardi taotlemiseks esitama ei pea.

 

 

 
all web industry