Est separator Eng separator Rus
font normal font+
separator arrow Sisukaart separator arrow RSS separator
Otsing:   
Avaleht
Uudised
Ametist
Tööpakkumised
Töö- ja pensioniealistele
Vanaduspension
Ennetähtaegne vanaduspension
Edasilükatud vanaduspension
Soodustingimustel vanaduspension
Rahvapension
Kutsealade sooduspensionid
Eripensionid
Töövõimetuspension
Toitjakaotuspension
Pensionilisad
Üksi elava pensionäri toetus
Represseeritutele
Välisriigis elavale pensionisaajale
Pension ja tulumaks
Riigipoolse sotsiaalmaksu tasumine
Tööülesannete täitmisel saadud tervisekahjustusega tekitatud kahju hüvitamine
Pangaülekannete tähtajad
Riiklik pensionikindlustuse register
Projektid
● Integreeritud teenuste osutamine toimetulekuraskustes inimestele
Lastega peredele
Lastekaitse
Puuetega inimestele
Abivahendid
Ohvriabi- ja lepitusteenus
E-teenused
Muud toetused
Tööandjatele
Töövõimereform
Sotsiaalkindlustus Euroopa Liidus
Projektid

Infotelefon 612 1360  
välismaalt helistades
 +372 612 1360

23.detsembril teenindame
9.00-14.00

E-post:
info at sotsiaalkindlustusamet dot ee

Endla 8, Tallinn 15092

Lühinumber 16106

Helistades lühinumbrile kehtib teie operaatori hinnakirjapõhine tariif!

Infotelefon tööpäeviti
9.00–17.00 ja
iga kuu viimasel reedel
9.00-13.00

Lasteabi telefon 116 111
Töötab 24 h
 

Klienditeeninduste tööaega jm infot vaata siit

 

 
 

 

 

 

 

 

Euroopa Sotsiaalfondi projektid

print

 ESF kaksiklogo

 

 

 

Pilootprojekt Multiprobleemidega inimestele vajaduspõhiste teenuste pakkumine juhtumipõhise võrgustikutöö piloteerimise kaudu

print

Sotsiaalkindlustusametis on käivitunud projekt „Multiprobleemidega inimestele vajaduspõhiste teenuste pakkumine juhtumipõhise võrgustikutöö piloteerimise kaudu“, mis viiakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed 2012-2013“ raames. Pilootprojekt kestab kuni 2015. aasta lõpuni.

Projekti sihtrühmaks on inimesed, kellel on mitmeid põimunud probleeme, mille tõttu nad ei tule toime igapäevase elu ja töölkäimisega.

Projekti raames pakutakse inimestele tasuta nõustamisteenuseid ja tehakse juhtumipõhist võrgustikutööd. Projektis osalevatele inimestele pakutavad nõustamisteenused on:

psühholoogiline nõustamine, sh perenõustamine;
võlanõustamine;
tugiisikuteenus.

Toimetulekuraskustes isikud kaasatakse projekti Sotsiaalkindlustusameti piirkondlike koordinaatorite ja kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajate koostöös.
 

 

Projekti tutvustus

Projekti kliendikriteeriumid

Projekti koordinaatorite tööpiirkonnad

Teenusepakkujad maakonniti 

Teenuseid osutavad spetsialistid maakonniti

Projekti tutvustav artikkel ajakirjas Sotsiaaltöö 5/2012

Artikkel ajakirjas Sotsiaaltöö 1/2014 - Kogemused töötamisel multiprobleemidega inimestega

Teenusepakkujate küsitluse tagasiside

 

 

 

 
all web industry