Est separator Eng separator Rus
font normal font+
separator arrow Sisukaart separator arrow RSS separator
Otsing:   
Avaleht
Uudised
Artiklid ja loengumaterjalid
Riiklik pensionikindlustus
Eelinfo
Ametist
Tööpakkumised
Pension
Üksi elava pensionäri toetus
Lastega peredele
Perehüvitiste taotlejale
Perehüvitiste saajale
Perehüvitiste ja kohustusliku kogumispensioni täiendava sissemakse saaja vahetamine
Puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamine tööandjatele seoses laste kasvatamisega
Eesti perehüvitised Euroopa Liidu seaduste kontekstis
Lastekaitse
Puudega inimesele
Sotsiaalne rehabilitatsioon
Erihoolekandeteenused
Abivahendid
Kahjuhüvitised
Ohvriabi- ja lepitusteenus
E-teenused
Muud toetused
Tööandjatele
Töövõimereform
Sotsiaalkindlustus Euroopa Liidus
Projektid

Infotelefon 612 1360  
välismaalt helistades
 +372 612 1360


E-post:
info at sotsiaalkindlustusamet dot ee

Endla 8, Tallinn 15092

Lühinumber 16106

Helistades lühinumbrile kehtib teie operaatori hinnakirjapõhine tariif!

Infotelefon tööpäeviti
9.00–17.00 ja
iga kuu viimasel reedel
9.00-13.00

Lasteabi telefon 116 111
Töötab 24 h
 

Klienditeeninduste tööaega jm infot vaata siit

 

 
 

 

 

 

 

 

Põlvamaal testitakse uut koostöömudelit lähisuhtevägivalla juhtumite lahendamiseks

print

Põlvas toimus Sotsiaalkindlustusameti poolt koordineeritava MARAC võrgustikupõhise juhtumikorralduse mudeli testimiseelne arutelu, kus osalesid Põlva piirkonna lähisuhtevägivalla juhtumitega töötavad spetsialistid ning Sotsiaalministeeriumi, Siseministeeriumi ja Politsei-ja Piirivalveameti esindajad. Eesti oma juhtumikorralduse mudel arendatakse välja kombineerides Eestis kasutatavaid praktikaid ja Ühendkuningriigis väljatöötatud MARAC mudelit.

Riikliku ohvriabi juhi Olle Selliovi sõnul on Põlva piirkond valitud esimeseks piirkonnaks, kus juhtumite korraldamist MARAC võrgustikupõhist juhtumikorralduse mudelit testima hakatakse just hästi toimiva võrgustikutöö tõttu. „Projektiga arendatakse välja ja testitakse Eesti oludele sobivat juhtumikorralduse mudelit kõrge riskiga lähisuhtevägivalla ohvrite ja nende perede paremaks abistamaks ja korduvohvristumise vähendamiseks,“ lisas Olle Selliov. Järgmiste piirkondadena liituvad projektiga 2017 aastal Haapsalu ning Lääne-Virumaa juhtumikorralduse võrgustikud.

Projekti „Riskis olevate perede, sealhulgas lähisuhtevägivalla all kannatavate perede väljaselgitamine ning nende probleemide lahendamine võrgustikutöö meetodil“ algatajaks on Siseministeerium ja rakenduslik osa viiakse läbi koostöös Sotsiaalkindlustusametiga. Välja töötatud juhtumikorralduslikust mudelist saab töövahend spetsialistidele, mis annab teadmisi ja oskusi, kuidas lähisuhtevägivalla ohvrit ära tunda, tema vajadusi ja probleemi tõsidust hinnata ning võrgustikku kaasates abistavaid sekkumisi kavandada. Ka täna tehakse juhtumite osas koostööd, kuid see pole süsteemne, puudu on ühtne metoodika, juhised ning teadmised efektiivseks juhtumikorralduseks.

Lähisuhtevägivalla all kannatavate perede politseisse pöördumiste arv on alates 2011. aastast tõusnud kaks korda, igal aastal lisandub üle 1000 teavituse. PPA 2014. aasta analüüs näitas, et 23% naiskannatanuga vägivalla juhtumitest olid korduvad, sama näitaja meessoost kannatanute puhul oli 14%. 2015. aastal sai politseil üle 15 000 lähisuhtevägivalla väljakutse. Ohvriabisse pöörduti lähisuhtevägivalla tõttu 3650 korral, mis moodustas 58% kõigist pöördumistest. Korduvalt ohvriks langenutega oli aasta jooksul seotud valdavalt 2-5 politsei väljakutset, samas peaaegu kahe protsendi naistega oli seotud 5 kuni 15 väljakutset. Mitme aasta statistika näitab ka seda, et kolmandik tapmistest toimuvad lähisuhtevägivalla situatsioonis.
MARAC (Multi-Agency Risk Assessment Conference) on võrgustikupõhine juhtumikorralduse mudel, mille eesmärgiks on tuvastada kõrge riskiga lähisuhtevägivalla ohvrid ning kindlustada nende kaitse vähendades seeläbi lähisuhtevägivalda ja selle raskeid tagajärgi. MARAC hõlmab endas ohvrite riskide tuvastamist ja -hindamist, sekkumisplaani koostamist ning selle täitmist, juhtumikorralduse võrgustiku kohtumisi, jagatud infot ja vastutust ning tulemuste hindamist. MARAC mudelit rakendatakse edukalt Ühendkuningriikides ja Soomes ja seda ainult täiskasvanute lähisuhtevägivalla juhtumites.

Projekti toetatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest, TAT “Riskikäitumise ennetamine, riskis olevate perede toetamine” raames.

1.september 2016

 


Tagasi
all web industry