Est separator Eng separator Rus
font normal font+
separator arrow Sisukaart separator arrow RSS separator
Otsing:   
Avaleht
Uudised
Ametist
Eelarve ja statistika
Vabad töökohad
Töö- ja pensioniealistele
Lastega peredele
Puuetega inimestele
Ohvriabi- ja lepitusteenus
Muud toetused
Tööandjatele
Sotsiaalkindlustus Euroopa Liidus

      Infotelefon
16106
(ainult Eestis)
        
või
 +372 612 1360

tööpäeviti 9.00–17.00 
Iga kuu viimasel reedel 9.00-13.00

Infotelefonile helistades kehtib teie operaatori hinnakirjapõhine tariif.

Endla 8, 15092
Tallinn Eesti

E-post:
info at sotsiaalkindlustusamet dot ee

Fax: +372 640 8155

Reg nr 70001975

 

Euroopa Liidu taotluste blanketid

print

A1 tõendi taotluse menetlemise tähtaeg
Taotlus menetletakse haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras s.t hiljemalt 30 päeva jooksul taotluse registreerimisest. Päevadega määratud tähtaja puhul lõpeb tähtaeg viimasel päeval s.o 30. päeval. Juhul, kui menetlustähtaja lõpp ei lange tööpäevale, lõpeb tähtaeg esimesel tähtpäevale järgneval tööpäeval.
A1 tõendi taotluse menetluse tähtaeg algab järgmisel päeval pärast taotluse registreerimist ja taotlusi menetletakse registreerimise järjekorras.
Sotsiaalkindlustusamet on taotluste menetlemisel alati püüdnud vastu tulla klientidele ja menetleda taotlusi kiiremini, kui ametlik haldusmenetluse seadus seda kohustab.
Sotsiaalkindlustusamet lähtub oma tegevuses hea halduse põhimõtetest ja võrdse kohtlemise ehk mittediskrimineerimise printsiibist ning õiguse rakendamisel käsitletakse kõiki isikuid ühtedes ja samades oludes ning eeldustel võrdsetena.
Eelistades menetlemisel ühte ettevõtet seab see teised ettevõtjad ja isikud ebavõrdsesse olukorda.
Erakorralistel juhtudel, näiteks kui isikuga on juhtunud tööõnnetus välisriigis, võib amet teha erandi.

Tõendi A1 (E101) taotlusi saab esitada riigiportaalis eesti.ee. Sisenemine riigiportaali toimub ID-kaardi, Mobiil-ID või internetipanga vahendusel. Kasutades järgnevaid otseteid leiate e-teenused vastavalt sihtgrupile.

Tõendi A1 (E101) taotlemine ettevõtjana (ettevõte, FIE)

Teenuse kasutamiseks ettevõtte kasutajana tuleb esmalt valida ekraani ülal paremal asuvast rippmenüüst Roll soovitud ettevõtte ametikoht. Ettevõtte B-kaardil olev ainuesindusõiguslik isik saab administraatorina riigiportaali ettevõtja teenuseid vaikimisi kasutada. Administraator saab anda ka teistele isikutele õiguseid ettevõtte nimel e-teenuste kasutamiseks (riigiportaalis Minu asjad – Seaded – Õigused teenuste kasutamiseks).

Tõendi A1 (E101) taotlemine ametnikuna

Riigi- ja avalik-õiguslikud asutused, mis ei ole Äriregistris registreeritud, peavad esmalt määrama riigiportaalis administraatori esitades vastava taotluse (vorm .doc või .odt formaadis). Taotlus tuleb allkirjastada asutuse esindusõigusliku isiku poolt ning saata digitaalselt allkirjastatuna aadressile help at ria dot ee või paberil postiga aadressile Riigi Infosüsteemi Amet, Rävala 5, Tallinn, 15169.

Tõendi A1 (E101) taotlemine kodanikuna

Riigiportaali õiguste haldamise lühijuhend

Tõendi A1(E101) taotlus  töötajale     *.doc      *.pdf

Tõendi A1(E101) taotlus  füüsilisest isikust ettevõtjale      *.doc     *.pdf

Tõendi A1(E101) taotlus  ametnikule      *.doc      *.pdf

Tõendi A1(E101) tühistamise avaldus      *.doc      *.pdf

Küsimustik perehüvitiste alase informatsiooni vahendamiseks      *.rtf       *.pdf

Tõend kindlustatud isiku kindlustusperioodide kohta vorm E207 lk2       *.doc      *.pdf 

 

 

 

 
all web industry