Õppelaenu kustutamine

Alates 01.01.2018 kustutab riik

enne lapse puude või

laenuvõtja töövõimetuse

tuvastamist võetud

õppelaenu.

Lähemalt loe siit.

Maksuvaba tulu uuest aastast

Maksuvaba tulu hakkab uuel

aastal sõltuma sinu

aastatulust.

 

Lähemalt loe siit.

Naiste tugikeskused

Naiste tugikeskustes

pakume turvalist

keskkonda, nõustamist

ja ajutist majutust

naistevastase vägivalla

ohvriks sattunutele.

Lähemalt loe siit.

Tööraamat on oluline

Enne pensionile jäämist too

oma tööraamat meile.

Võid seda teha juba homme.

Lähemalt loe siit.

 

Iseteenindus

Klienditeenindusse tulemata saad riigiportaalis eesti.ee esitada perehüvitiste ja elatisabi taotlusi, taotleda erihoolekande teenust ning näha endale makstavaid toetusi ja hüvitisi.

Riigiportaalis saad taotleda ka A1 tõendit ettevõtjana, riigiasutusena ning endale, vaadata taotluste seisu ja A1 tõendit tühistada.

Ettevõtte poolt saad esitada taotluse keskmise töötasu säilitamiseks töötajale, kes soovib kasutada osalise või puuduva töövõimega töötaja põhipuhkust, lapsepuhkust, puudega lapse vanema lapsepuhkust, isapuhkust või lapse toitmise vaheaegade eest säilitatud keskmine töötasu hüvitamist.

Eesti.ee kaudu Sotsiaalkindlustusameti teenusete kasutamiseks on vajalik ID-kaardi, Mobiil ID või pangaparoolidega turvaliselt sisse logimine.

 

TÖÖANDJATELE

A1 taotlemine

Määra kindlustajariik, kui töötaja on töötamise tõttu seotud rohkem kui ühe liikmesriigiga.
Ettevõtja taotlused ja tõendid  (eesti.ee)
Taotlemine ettevõtjana (eesti.ee)

 

Puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamine

Esita taotlus, kui sul on töötaja, kes soovib kasutada osalise või puuduva töövõimega töötaja põhipuhkust, lapsepuhkust, puudega lapse vanema lapsepuhkust, isapuhkust või lapse toitmise vaheaegade eest säilitatud keskmine töötasu hüvitamist.
Taotlus puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamiseks  (eesti.ee)

 

Tööraamatute hoiule andmine

Tööraamatus sisalduvad andmed on vajalikud nii enne 1999. aastat omandatud pensioniõigusliku staaži kui ka erijuhtudel hiljem töötatud perioodide kindlakstegemiseks. Tööraamatu võib esitada töötaja ise või tööandja.

 

INFOTELEFONID

612 1360

Infotelefon
 
 

116 111

Lasteabi telefon
 
 

116 000

Kadunud laste telefon
 
 
 

Ohvriabi

Ohvriabi kontaktid
 
 

Naiste tugikeskused

Naiste tugikeskuste kontaktid