Uudised, istungite info

Märkmik ja iPad. Foto: Pexels.com
16.01.2018

Sotsiaalkindlustusamet vahetab välja vale sünnikuupäevaga puudega isiku kaardid

Sotsiaalkindlustusamet vahetab välja 609 inimliku eksituse tõttu vale sünnikuupäevaga väljastatud puudega isiku kaarti. Kõiki inimesi, keda see puudutab, teavitatakse isiklikult. Uus, korrektsete andmetega kaart saadetakse inimestele jaanuarikuu jooksul posti teel. Uue kaardi saamiseni saavad...
Sõbralik juhtkoer. Foto. Pexels.com
11.01.2018

Raske või sügava nägemispuudega inimesed saavad taotleda juhtkoera

Sellest aastast on tööealistel raske või sügava nägemispuudega inimestel võimalik taotleda sotsiaalkindlustusameti kaudu iseseisva liikumise toetamiseks juhtkoera. Teenuse osutajaid on kaks – MTÜ Abikoerte Keskus ning SA Juht- ja Abikoerte Kool. Juhtkoera kasutajaks saamiseks...
Prillid ja raamat. Foto: Pexels.com
10.01.2018

Algavad keskkonna kohanduse koolitused kohaliku omavalitsuse spetsialistidele

Sotsiaalkindlustusamet korraldab jaanuarist märtsini keskkonna kohanduse koolitusi. Koolitus on mõeldud kõigile spetsialistidele, kes puutuvad oma töös kokku erivajadustega inimeste kodu- ja keskkonna kohandamise ja nõustamisega. Koolitusel tutvustavad kogenud spetsialistid, Tiina Korjus, Valeri...
Paber, sulg ja tint on kirjutamiseks valmis. Foto: Pexels.com
10.01.2018

Veebruarist muutub hüvitatavate abivahendite nimekiri

Tagamaks eluks hädavajalike abivahendite kättesaadavus peatatakse 1. veebruarist hüvitised sellistele abivahenditele, mille puudumine ei takista iseseisvat toimetulekut, ei tekita täiendavaid tervisekahjusid ja/või millele on võimalik alternatiive leida tavakaubandusest. ...
Pilt bussiistmetest. Foto: Pexels.com
08.01.2018

Puudega isiku kaardile lisatakse andmed nägemis- ja liikumispuude kohta

Sotsiaalkindlustusamet hakkab selle aasta algusest lisama puudega isiku kaardile andmeid nägemis- ja/või liikumispuude kohta. Puudeliigi andmed lisatakse kaardile siis, kui kaardi omanikul on tuvastatud keskmine, raske või sügav nägemis- ja/või liikumispuue. Juhul kui kaardi omanikul on...
05.01.2018

MAKSUVABA TULU: sina küsid & meie vastame

2018. aastal sõltub teie sissetulekust maksuvaba tulu summa. Kuna teie sissetuleku suurenedes maksuvaba tulu summa väheneb, siis on oluline teada, kuidas mõjutavad töötasu, pension, toetused ja teised tulud teie maksuvaba tulu suurust. Teades oma 2018. aasta sissetulekuid, on teil juba jooksva...
Vanemaealine käimisraamiga. Foto: Pexels.com
02.01.2018

Raske ja sügava intellektihäirega täisealised saavad taotleda päeva- ja nädalahoiuteenust

2018. aastast on raske või sügava intellektihäirega täiskasvanutel võimalus saada igapäevaelu toetamise teenust ühes kuus kuni 21 ööpäeva. Teenus aitab vähendada lähedaste hoolduskoormust ning annab intellektihäirega täisealisele võimaluse elada oma kodus. Igapäevaelu toetamise päeva- ja...
Luubi all on pakk värvilisi pabereid. Foto: Pexels.com
02.01.2018

Sotsiaalteenuste kvaliteedijuhis aitab kaasa paremate teenuste arendamisele

Sotsiaalkindlustusamet töötas välja kõikidele sotsiaalteenustele mõeldud üldise kvaliteedijuhise. Järgemööda koostatakse ka teenusepõhiseid kvaliteedijuhiseid. Kvaliteedijuhis on abivahendiks ja ühtsete arusaamade kujundamise aluseks kõigile sotsiaalteenuste korraldajatele, teenuse pakkujatele...
Lepingu allkirjastamine. Fotol on paberile allkirja andev käsi. Foto: Pexels.com
02.01.2018

Teade uutele erihoolekandeteenuste osutajatele

Teade uutele erihoolekandeteenuste osutajatele Sotsiaalkindlustusamet sõlmib uute erihoolekandeteenuste osutajatega, kellele on väljastatud tegevusluba vastavalt sotsiaalhoolekande seaduse § 151 punktidele 5-9, halduslepingu erihoolekandeteenuste osutamiseks alates 01.03.2018. Haldusleping...
Vanemaealine toetab käsi jalutuskepile. Foto: Pexels.com
29.12.2017

Jaanuarist hüvitatakse naha kaitse ja puhastamise vahendeid vaid uriinipidamatusega isikutele

1.jaanuarist jõustuvad abivahendite määruse muudatused, sealhulgas täpsustatud tingimused naha kaitse ja puhastamise vahendite ning keha pesemise või küürimise vahendite hüvitamisel. Neid tooteid saavad edaspidi soodustusega vaid uriinipidamatusega isikud, kelle nahk vajab erilist hoolt....

Lehed