Uudised, istungite info

27.01.2017

Jõustusid määruse „Abivahendite loetelu, abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsustamise ja erandite tegemise tingimused ja kord ning abivahendi kaardi andmed“ muudatused

01.09.2016 jõustusid sotsiaalkaitseministri 21.12.2015 määrus nr 74 „Abivahendite loetelu, abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsustamise ja erandite tegemise tingimused ja kord ning abivahendi kaardi andmed“ ning määruse lisa „Abivahendite loetelu“ muudatused....
27.01.2017

Põlvamaal testitakse uut koostöömudelit lähisuhtevägivalla juhtumite lahendamiseks

Põlvas toimus Sotsiaalkindlustusameti poolt koordineeritava MARAC võrgustikupõhise juhtumikorralduse mudeli testimiseelne arutelu, kus osalesid Põlva piirkonna lähisuhtevägivalla juhtumitega töötavad spetsialistid ning Sotsiaalministeeriumi, Siseministeeriumi ja Politsei-ja Piirivalveameti...
27.01.2017

Nice´i terrorirünnaku ohvrite abistamisega tegelevad igapäevaselt Sotsiaalministeerium, Sotsiaalkindlustusamet ja Prantsuse Suursaatkond Eestis

Kõikidele Nice´i terrorirünnakus kannatanutele, kes on Eesti kodanikud, on riikliku ohvriabi süsteemi raames määratud vastavalt elukohale Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi spetsialistid, kes neid igakülgselt aitavad, tagades eelkõige psühholoogilise abi. Sotsiaalkindlustusamet pakub vajadusel...
27.01.2017

Sotsiaalkindlustusamet maksis 2016. a I poolaastal kokku pensione, toetusi ja hüvitisi 725 937 inimesele summas 1,1 miljardit eurot

Peretoetusi on I poolaastal makstud 159 853 perele 97,8 milj euro eest. Vanemahüvitist on määratud 17 148 lapsevanemale, sh ka 1298 isale summas 95,9 milj eurot. Vanemahüvitise keskmine suurus oli 933,72 eurot.  Kokku maksis Sotsiaalkindlustusamet I poolaastal perehüvitisi 193,7 milj eurot...
27.01.2017

Sotsiaalkindlustusamet hüvitas juunis 17 770 töövõimetuspensionäri sotsiaalmaksu

Kuni 30. juunini said tööandjad esitada Sotsiaalkindlustusametile taotlusi töövõimetuspensionäride sotsiaalmaksu hüvitamiseks ning taotlusi esitas rekordarv ettevõtteid - 6281. Juunis taotleti sotsiaalmaksu hüvitamist 17 770 töövõimetuspensionärile kogusummas 2 535 707 eurot. Riik maksab...
27.01.2017

Muutus töövõimetuslehtede käitlemise kord Sotsiaalkindlustusametis

Alates 01.07.2016 jõustunud töövõimereformiga seonduv ravikindlustuse seaduse muudatus, mis mõjutab ka haigusjuhtumite pikendamise korda. Oluline muutus, mis puudutab inimesi, kellel on ajutine töövõimetusleht on see, et enam ei ole Sotsiaalkindlustusameti pädevuses üle 120-päevase (tuberkuloosi...
Pilt lastekaitse päringute jagunemisest riikide kaupa. UK 4, FIN 17, NOR 3, RUS 1, DK 1, LUX 1, NED 1, GER 2, FRA 3, EGIP 3.
27.01.2017

Sotsiaalkindlustusameti lastekaitsetöö käivitunud edukalt

Sotsiaalkindlustusameti lastekaitsetöö käivitunud edukalt: lastekaitsetöötajaid on nõustatud üle 700 korra 2016 aasta alguses Sotsiaalkindlustusametis alustanud riikliku lastekaitse pooleaastase tegevuse jooksul on toimunud ligi 600 telefoninõustamist ja saadud 67 taotlust kohalikelt...
27.01.2017

Sotsiaalkindlustusameti peadirektorina alustas tööd Egon Veermäe

Alates 1. juulist on Sotsiaalkindlustusameti peadirektor Egon Veermäe. Egon Veermäe on lõpetanud Tallinna Majanduskooli ning Õigusinstituudi õiguse eriala ja töötas alates 2010. aastast Maksu- ja Tolliameti (EMTA) peadirektori asetäitjana. Veermäe on Maksu- ja Tolliametis töötanud alates...
Esimesed kirjad on Omnivas valmis väljasaatmiseks
27.01.2017

Algab 30 000 töövõimetuspensionäri teavitamine töövõimereformist

Alates homsest hakkab Sotsiaalkindlustusamet saatma teavituskirju töövõimetuspensionäridele ja puudega inimestele, kelle korduvekspertiisi tähtaeg saabub 2017 aastal. Töötukassa alustab 1. juulil töövõime hindamist esmakordsetel taotlejatel, alates 1. jaanuarist 2017 ka korduvekspertiisi...
27.01.2017

Muudatused riigipoolse sotsiaalmaksu tasumisel alates 01.07.2016

Seoses töövõimereformi käivitumisega hakkab alates 1. juulist 2016 töövõimetuspensionäride riigipoolset sotsiaalmaksu menetlema Eesti Töötukassa. Viimane periood, mille eest saab Sotsiaalkindlustusametist sotsiaalmaksutagastust taotleda, on juuni 2016. Pärast 4. juulit Sotsiaalkindlustusametile...

Lehed