Uudised, istungite info

Psühholoogiliste erivajadustega inimeste toodang. Lill, puidust lõikelaud, pannilabidas, võinoad.
10.02.2017

Infopäev: Uue integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi välja töötamine Eestis

Sotsiaalkindlustusamet kutsub osalema infopäeval „Uue integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi välja töötamine Eestis.“ Infopäev toimub 27. veebruaril 2017, Sotsiaalministeeriumis, Tallinn, Gonsiori 29   V korruse suures saalis. Infopäev viiakse läbi...
Foto: pexels.com. Vasaku käega puidust lauale toetuv mees kirjutab midagi paberile.
03.02.2017

Teade uutele erihoolekandeteenuste osutajatele

Sotsiaalkindlustusamet sõlmib uute erihoolekandeteenuste osutajatega, kellele on väljastatud tegevusluba vastavalt sotsiaalhoolekande seaduse § 151 punktidele 5-9, halduslepingu erihoolekandeteenuste osutamiseks alates 01.04.2017. Halduslepingu sõlmime viieks aastaks. Halduslepingu sõlmimiseks...
01.02.2017

Sotsiaalkindlustusamet korraldab hanke lastekaitsetöötajatele ja lastekaitse võrgustike liikmetele töönõustamisteenuse osutaja leidmiseks

Sotsiaalkindlustusamet korraldab hanke lastekaitsetöötajatele ja lastekaitse võrgustike liikmetele töönõustamisteenuse osutaja leidmiseks. Hanketeade ja hankedokumendid on kättesaadavad riigihangete registris, aadressil: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/182028 Pakkumuste esitamise...
Kolm erinevat tööraamatut, mida on Eestis kasutatud
27.01.2017

Kuidas tööraamat sotsiaalkindlustusametile üle anda

Sotsiaalkindlustusamet kutsub tööraamatuid esitama vaid neid inimesi, kelle pensioniiga pole veel saabunud, kuid on töötanud enne 1999. aastat. Üleskutse ei puuduta inimesi, kellele on juba määratud vanadus- või töövõimetuspension. Tööraamatute esitamine on ajalise piiranguta, seega võite seda teha...
27.01.2017

Sotsiaalkindlustusamet soovitab inimestel tööraamatud ametisse tuua

Sotsiaalkindlustusamet kutsub inimesi, kes ei saa veel pensioni ja on töötanud enne 1999. aastat, tooma oma tööraamatud sotsiaalkindlustusametisse. Töötamise andmed sisestatakse ning tulevikus on vajalik info pensioni määramiseks juba elektrooniliselt olemas. Tööraamatute esitamiseks ajalist...
Raamatu Teekond erilise lapse kõrval kaanepilt. Rohelisel taustal on halli tooni teede puu ning esiplaanil pere. Keskel on pere väikseim laps, kelle paremast käest hoiab isa ja vasakust käest ema. Väiksema venna suurem veli seisab pisema taga.
27.01.2017

Eesti Puuetega Inimeste Koja uus käsiraamat leevendab puudega laste perede infosulgu

Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) andis välja käsiraamatu „Teekond erilise lapse kõrval“ puudega ja erivajadustega laste ja noorte lähedastele. Käsiraamat pakub lapse elukaare kontekstis sünnist kuni täiseani ülevaadet toetustest ja teenustest ning jagab perede avameelseid kogemusi erilise...
27.01.2017

Väärkoheldud lapsed saavad laiapõhjalisemat abi

Jaanuaris avati Eestis pilootprojektina lastemaja, mis pakub seksuaalse väärkohtlemise kahtluse või kinnitusega lastele mitmekülgset abi. Kohapeal panustavad lapse heaolusse lastekaitsetöötaja, psühholoog, politseiametnik, kohtuarst ja teised lastega töötavad spetsialistid. „Oluline on, et kuriteo...
27.01.2017

Riigieelarvest puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamiseks esitatud andmike osas hakkavad kehtima mõned uuendused

Tööandjale hüvitatakse töötajale makstud puhkusetasu või keskmine töötasu riigieelarvest järgmistel juhtudel: 1. Isapuhkus;  2. Lapsepuhkus;  3. Puudega lapse vanema lapsepuhkus;  4. Lapse toitmise vaheaegade eest säilitatud keskmine töötasu. 5. Alaealise töötaja põhipuhkus...
27.01.2017

Naiste tugikeskused aitavad abivajajaid ka uuel aastal

Sotsiaalkindlustusamet on riigihanke tulemusel sõlminud lepingud naiste tugikeskuse teenuse osutamiseks kõikides maakondades. Ameti kinnitusel ei jää ükski abivajaja uuest aastast abist ilma. Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi üksuse juhi Olle Selliovi sõnul lisandub naiste tugikeskuse teenus uue...
27.01.2017

Lasterikka pere toetuse summa muutus

Senise kava järgi pidi lisanduma tuleva aasta 1. juulist kolme ja enama lapsega peredele 200-eurone toetus ning seitsme ja enama lapsega perele 370-eurone toetus. Riigikogu võttis 19.12.2016 vastu tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse, millega muudeti ka...

Lehed