Uudised, istungite info

04.04.2017

Puuetega inimeste sotsiaaltoetused kantakse üle päev varem

Seoses uuele sotsiaalkaitse infosüsteemile üleminekuga maksab sotsiaalkindlustusamet aprillis puuetega inimeste sotsiaaltoetused välja päev varem 4. aprillil. Pensionid kantakse üle 5. aprillil.    Puuetega inimeste sotsiaaltoetusi makstakse 4. aprillil orienteeruvalt 144 000 inimesele...
euromündid
31.03.2017

Aprillist suurenevad pensionid

Aprillist viiakse läbi pensionide indekseerimine, mis toob kaasa kõikide riiklike pensionide, kaasa arvatud töövõimetus- ja toitjakaotuspensionide, tõusu. Lisaks suureneb ka rahvapensioni määr. Aprillikuus väljamakstavad riiklikud pensionid on juba indekseeritud ehk ümberarvutatud. Oma uut...
29.03.2017

Anna teada riigipoolse soodustusega abivahendi soetamise tehingu õigsuse kahtlusest!

Hiljutine ETV Pealtnägijas kajastatud meditsiiniseadme müüjate arvepettus seoses Haigekassaga pani meid Sotsiaalkindlustusametis asja uurima, sest samad ettevõtted on ka meie lepingupartnerid. Võtsime inimestega, kes on riigipoolse soodustusega abivahendi soetanud, ühendust ja oleme avastanud 4...
Oksal istuv lind punarind
20.03.2017

Üksi elava pensionäri toetuse maksmise perioodi hakatakse arvestama alates 1. aprillist

Sotsiaalkindlustusamet tuletab meelde, et üksi elava pensionäri toetuse maksmise perioodi hakatakse arvestama alates 1. aprillist. Toetust saab inimene, kes perioodil 1. aprillist kuni 30. septembrini on vanaduspensionieas, elab rahvastikuregistri andmetel üksi ning kelle vanaduspension on alla...
Poiss ja mängukaru.
10.03.2017

Täitemenetlusaegsed elatisabi väljamaksed tehti 1481 inimesele

Sotsiaalkindlustusamet tegi täna esimesed täitemenetlusaegsed elatisabi väljamaksed veebruarikuu eest 1481 inimesele summas 131 512 eurot. Kohtumenetlusaegset elatisabi maksti 8. märtsil 123 inimesele summas 18 014 eurot. Selle aasta alguses lisandus kohtumenetlusaegse elatisabi kõrvale ka...
Poiss ja mängukaru istuvad puidust sillal
28.02.2017

Esimesed täitemenetlusaegsed elatisabi väljamaksed tehakse märtsis

Sotsiaalkindlustusamet teeb esimesed täitemenetlusaegsed elatisabi väljamaksed veebruarikuu eest 10. märtsil. Täitemenetlusaegse elatisabi taotlusi saab esitada kohtutäituritele alates selle aasta algusest. „Kui varem oli elatisabi taotlejal võimalik abi taotleda sel ajal, kui elatisraha üle...
Pildil on punane telefonitoru ja punane keerdjuhe väljub pildi paremast servast.
22.02.2017

Riiklikku ohvriabi teenust kasutab üha rohkem inimesi

Peamine põhjus, miks inimesed ohvriabisse pöörduvad peitub sotsiaalkindlustusameti ohvriabi juhi Olle Selliovi sõnul lähisuhetes. 82 protsendil juhtudest langeti ohvriks omaenda kodus. Kõikidest klientidest 80 protsenti olid naissoost ja 20 meessoost. 68 protsenti klientidest olid perevägivalla...
5 tumedates ülikondades ja lakk-kingades meest näitavad värvilisi sokke
21.02.2017

Sotsiaalkindlustusamet muudab halduspraktikat selliselt, et juhatuse liikmel on õigus saada ennetähtaegset vanaduspensioni

Uue praktika kohaselt lähtume ennetähtaegse vanaduspensioni peatamisel juhatuse liikmete puhul töötamise registri andmetest ning sellest, kas äriühingu juhatuse liige teenib sotsiaalmaksuga maksustatud tulu töö- või teenistuslepingu või tsiviilõigusliku lepingu alusel. Varasemalt lähtusime pelgalt...
SKA uus veebileht on selgem ja arusaadavama struktuuriga
20.02.2017

Sotsiaalkindlustusameti uus kodulehekülg

2017. aasta on sotsiaalkindlustusameti jaoks uuenduste aeg. Lisaks kõigele muule tegi värskenduskuuri läbi ka meie kodulehekülg. Uue ja värskema kujundusega lehekülje võtsime  kasutusele 2. veebruarist. Kuigi kodulehekülje sisu jäi suuresti samaks, on senisest oluliselt mugavamaks muudetud...
Eesti Vabariigi 99. sünnipäeva motiiv rukkililledega
18.02.2017

Klienditeenindused 23. veebruaril

Seoses Eesti Vabariigi 99. aastapäevaga, on 23. veebruaril meie klienditeenindused avatud kuni 13:30. Infotelefonid on avatud kuni 14:00. Reedel, 24. veebruaril oleme suletud. Soovime kõigile kaunist eelseisvat pidupäeva!

Lehed