Uudised, istungite info

27.01.2017

Pensionide indekseerimine toob pensionäridele pensioni tõusu

Tavapärane pensionide indekseerimine toob kõikide riiklike pensioniliikide tõusu, kaasa arvatud töövõimetus- ja toitjakaotuspensionid, samuti suureneb rahvapensioni määr. Riiklike pensionide indekseerimine, ehk ümberarvutamine uue väärtusega, tehakse igal aastal 1. aprilliks. 2016. aastal on...
27.01.2017

Klienditeeninduste koolituspäevad

Hea klient! Klientide paremaks ja professionaalsemaks teenindamiseks vajavad ka Sotsiaalkindlustusameti klienditeenindajad pidevat koolitust ja enesetäiendamist. Seoses sellega toimub aprillikuus mitmeid koolitusi ning klienditeenindused on sellel ajal suletud. Anname teada, et:   01....
27.01.2017

Seminar Teenuseosutajatele

Sotsiaalkindlustusamet korraldab 15. märtsil 2016. a seminari Teenuseosutajatele, mis toimub Norra finantsmehhanismi programmi „Rahvatervis“ pilootprojekti „Pikaajalise rehabilitatsiooniteenuse loomine raske ja püsiva psüühikahäirega lastele” raames. Seminarile on oodatud Teenus I ja Teenus II...
27.01.2017

Muutub töötavate töövõimetuspensionäride eest sotsiaalmaksu tasumise kord

Töövõimereformi jõustumisega 1. juulist 2016 muutub töötavate töövõimetuspensionäride eest sotsiaalmaksu tasumise kord. Riigipoolse sotsiaalmaksu maksmise kord on kehtestatud rahandusministri 31. detsembri 2003. aasta määrusega nr 113. Korra kohaselt peab riigipoolse sotsiaalmaksu arvestust kuni...
27.01.2017

Abivahendite turu avamine tõi juurde teenusepakkujaid

Abivahendite müügi ja üürimise turule on pärast teenusmahulepingute kaotamist sisenenud uusi teenusepakkujaid. Kui 2014. aastal oli abivahendite müügi- ja üüriturul 47 ettevõtet, siis tänase seisuga on Sotsiaalkindlustusamet sõlminud lepingud 53 ettevõttega, kellest 11 tegeleb abivahendite...
27.01.2017

Sotsiaalkindlustusamet korraldab hanke asendushoolduselt elluastuvatele noortele tugiisikuteenuse tellimiseks

Teenuse sihtgrupiks on noored, kes on saanud täisealiseks ja/või lõpetanud õpingud ning astuvad seega asendushoolduselt iseseisvasse ellu. Teenus on mõeldud nii asenduskoduteenuselt kui ka perekonnas hooldamiselt või eestkostelt lahkuvatele noortele. Pakkuja peab leidma tugiisikud ning korraldama...
27.01.2017

Sotsiaalkindlustusamet korraldab hanke perepõhise asendushoolduse pakkujatele tugiteenuste tellimiseks

Hange hõlmab individuaalset psühholoogilist nõustamist perele, grupinõustamist ja mentorlust ning nimetatud teenuseid tellitakse üle-eestiliselt, seejuures on hange nimetatud teenuste kaupa jaotatud neljaks osaks (põhja, lõuna, ida ja lääne piirkond). Samuti tellitakse hankega telefoni- ja...
27.01.2017

Riiklik ohvriabi aitab keerulisse olukorda sattunud inimest

22. veebruar on kuriteoohvrite päev ja üle kogu Euroopa korraldatakse seminare, koolitusi, ümarlaudu, ikka selleks, et kannatanud saaksid paremat abi. Riiklik ohvriabi teenus on olnud Eestis kättesaadav juba üksteist aastat. Abivajajaid pöördub ohvriabisse iga aastaga aina rohkem: 2015. aastal...
27.01.2017

Sotsiaalkindlustusamet alustas sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse vajaduse hindamistega

Alates jaanuarist toimub sotsiaalse rehabilitatsiooni korraldus uutel alustel ning 16-aastaste ja vanemate inimeste puhul tuleb rehabilitatsiooniplaani koostamise asemel läbida teenusvajaduse hindamine. Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldajad viisid jaanuarikuu jooksul üle Eesti läbi 138...
27.01.2017

Muudatused sotsiaalkindlustuse vallas alates 1. jaanuarist 2016

Vanemahüvitise arvutamisel lähtutakse 2016. aastal järgmistest suurustest: 1. vanemahüvitise määr on 390 eurot. Hüvitise määra suurust vanemahüvitist makstakse vanemale, kellel eelmisel kalendriaastal puudus sotsiaalmaksuga maksustatav tulu (nt mittetöötanud õppurid); 2. töötasu alammäär...

Lehed