Uudised, istungite info

27.01.2017

Hange lastekaitsetöötajate töönõustamisteenuse osutaja leidmiseks

Sotsiaalkindlustusamet korraldab hanke lastekaitsetöötajate töönõustamisteenuse osutaja leidmiseks.  Hanketeade ja hankedokumendid on kättesaadavad riigihangete registris alates 27. juunist 2016.a, aadressil: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/175819 Pakkumuste esitamise tähtaeg...
27.01.2017

Riigihange asendushoolduselt elluastuvatele noortele tugiisikuteenuse tellimiseks põhja ja lääne piirkonnas

Sotsiaalkindlustusamet korraldab hanke asendushoolduselt elluastuvatele noortele tugiisikuteenuse tellimiseks põhja ja lääne piirkonnas. Teenuse sihtgrupiks on noored, kes on saanud täisealiseks ja/või lõpetanud õpingud ning astuvad seega asendushoolduselt iseseisvasse ellu. Teenus on mõeldud...
27.01.2017

Lastekaitsepäeval vahetavad Eesti ja Soome kolleegid piiriülese koostöö kogemusi

Täna kohtuvad Sotsiaalkindlustusametis Eesti ja Soome lastekaitsetöötajad, et arutada keerulisemaid piiriüleseid lastekaitsejuhtumeid, tutvuda muudatustega riikide lastekaitsetöös ja jagada vastastikku teavet lastekaitsetöö juhtumikorralduse meetoditest. Sotsiaalkindlustusamet annab külalistele...
27.01.2017

Sotsiaalkindlustusamet korraldab hanke asenduskoduteenuse osutajatele tugiteenuste tellimiseks

Hange hõlmab supervisiooni teenuseid kasvatusala töötajatele, tööjuhendamist asenduskodu juhtidele ning kovisiooni teenust. Teenuse pakkuja peab suutma kaardistada sihtrühma vajaduse juhendamisteenuste osas ning pakkuma teenuseid vajaduspõhiselt kõigile Eesti asenduskodudele. Hankelepingute...
27.01.2017

Erihoolekandeasutuste reorganiseerimine

Sotsiaalministeerium võtab 11.05.2016 - 26.08.2016 vastu taotlusi investeeringute kava koostamiseks ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava prioriteetse suuna 2 meetme 2.5 tegevuses 2.5.1 „ERIHOOLEKANDEASUTUSTE REORGANISEERIMINE“.   Tegevuse eesmärk on tagada psüühilise...
27.01.2017

Sotsiaalkindlustusamet hüvitas esimeses kvartalis abivahendeid 1,7 miljoni euro eest

Tänavu Sotsiaalkindlustusametisse liikunud abivahendite korralduse süsteem on aidanud riigil saada parema ülevaate abivahendite vajadusest tootegruppide kaupa. See annab võimaluse jooksvalt jälgida tekkivaid kulusid erinevate abivahendite liikidele ning vajadusel raha tootegruppide lõikes ümber...
27.01.2017

Muudatused riigipoolse sotsiaalmaksu tasumisel alates 01.07.2016

Seoses töövõimereformi käivitumisega hakkab alates 1. juulist 2016 töövõimetuspensionäride riigipoolset sotsiaalmaksu menetlema Eesti Töötukassa. Viimane periood, mille eest saab Sotsiaalkindlustusametist sotsiaalmaksutagastust taotleda, on juuni 2016. Pärast 4. juulit Sotsiaalkindlustusametile...
27.01.2017

Üle-eestiline kampaania „Karistamine ei kasvata“

Üle-eestiline kampaania „Karistamine ei kasvata“ kutsub laste karistamise asemel neid ära kuulama. Algas üle-eestiline kampaania „Karistamine ei kasvata“, mis juhib tähelepanu lapse kasvatamisel mõistmise ja ärakuulamise olulisusele ning kutsub vältima kehalist karistamist. Kampaania käigus...
27.01.2017

Teade uutele erihoolekandeteenuste osutajatele halduslepingu sõlmimiseks

Teade erihoolekandeteenuste osutajatele halduslepingu sõlmimiseks Tulenevalt sotsiaalhoolekande seadusest sõlmib Sotsiaalkindlustusamet erihoolekandeteenuste osutamiseks halduslepingu füüsilisest isikust ettevõtja, juriidilise isiku või kohaliku omavalitsuse üksusega. Haldusleping sõlmitakse...
27.01.2017

Riigihange „Rehabilitatsiooniprogrammi osutamine psüühikahäirega lastele“

Sotsiaalkindlustusamet on välja kuulutanud hanke „Rehabilitatsiooniprogrammi osutamine psüühikahäirega lastele“. Riigihanke dokumendid leiab e-riigihangete keskkonnast https://riigihanked.riik.ee/register/, hanke viitenumber 173 518 (avaldatud 14.04.2016). Pakkumuse esitamise...

Lehed