Keelevahetuse vaikeväärtus

Sa oled siin

Sotsiaalkindlustusamet sõlmib lepingud uute sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutajatega

Pildil on hantlid. Foto Pexels.com
Foto: Pexels. Pildil on hantlid

Sotsiaalkindlustusamet otsib sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutajaid abivajavate lastele. Sihtgrupile teenuste osutamiseks on vajalik, et rehabilitatsioonimeeskonnas on psühhiaatri haridusega arst või psühholoog.

Ootame teenusepakkujaid Hiiu-, Jõgeva-, Järva-, Lääne-, Põlva-, Viljandi- ja Võrumaale. Ootame nii praeguseid kui uusi partnereid.

Teenuse osutajatel, kellel on kehtiv sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise leping, piisab kui esitatakse majandustegevusregistris (MTR) taotlus sihtgrupi lisamiseks tegevusloale.

Teenuse osutajad, kellel lepingut ei ole, peavad rehabilitatsiooniteenuse osutamiseks esitama taotluse, mille leiab taotlus_lepingu_solmimiseks_ska_reh_2017.docx (18.6 KB, DOCX)

Teenuse osutajad, kellel ei ole rehabilitatsiooniteenuse osutamise tegevusluba, saavad seda taotleda majandustegevusregistri kaudu. Nõuded teenuse osutamisele on kirjas SHS § 66-68 https://www.riigiteataja.ee/akt/129062017007.

Lepingu sõlmimiseks saada digitaalselt allkirjastatud vormikohane taotlus sotsiaalkindlustusametile e-posti aadressil info@sotsiaalkindlustusamet.ee hiljemalt 15. detsembriks 2017.

Täiendav informatsioon: e-post airi.nomm@sotsiaalkindlustusamet.ee, telefon 6208331