Sa oled siin

Sotsiaalkindlustusamet lõpetas lepingu abivahendiettevõttega

Foto: Pexels. Pildil on raha.

Sotsiaalkindlustusamet on tänaseks lõpetanud lepingu uurimise all oleva abivahendiettevõttega Rehort OÜ. Ükski abivajaja aga sel põhjusel hätta ei jää ja toodete kättesaadavus on riigipoolse soodustusega kõikjal tagatud.

Selle aasta kevadel paljastas „Pealtnägija“ meditsiinifirmade petuskeemi seoses haigekassaga. 
Samad ettevõtted olid ka sotsiaalkindlustusameti lepingupartnerid ning petuskeemide ilmsikstuleku järgselt on ka sotsiaalkindlustusamet kontakteerunud inimestega ja kontrollinud tehingute vastavust andmebaasis kajastatud infoga.
 
Sotsiaalkindlustusamet kontrollis tagasiulatuvalt kaheksa abivahendiettevõtte tehinguid perioodil 1. jaanuarist 2016 kuni 31. märtsini 2017. Järelkontrolli tulemusena avastas amet ebakõlasid 63 inimese abivahendite tehingute osas, suurusjärgus 32 000 euro eest.
 
„Nelja ettevõtte kohta esitasime politsei- ja piirivalveametile avalduse ning saatsime tõendusmaterjalina üle 170 dokumendi. Nendeks olid inimeste kirjalikud selgitused, telefonivestluse protokollid ning kirjavahetused, isikliku abivahendikaardi koopiad, inimeste poolt tasutud arved, sotsiaalkindlustusametile ettevõtete poolt esitatud arved ning pildid toodetest,“ rääkis sotsiaalkindlustusameti abivahendite valdkonna juht Hanna Veisman.
 
Amet lõpetas abivahendiettevõttega Rehort OÜ lepingu ning esitas vigaste tehingute eest tagasimaksenõude summas 11 743 eurot. Seitsmele lepingupartnerile esitas sotsiaalkindlustusamet leppetrahvinõude kogusummas 24 782 eurot ning vaadati üle lepingu tingimused ja lepiti kokku põhimõtted edasiseks koostööks.
 
Abivahendi tehinguid kontrollivad sotsiaalkindlustusameti spetsialistid ka edaspidi igakuiselt.
 
Nimekiri sotsiaalkindlustusametiga lepingu sõlminud abivahendiettevõtete müügipunktidest on leitav www.sotsiaalkindlustusamet.ee/sites/default/files/content-editors/Sotsiaalteenused/ettevotete_nimekiri_teeninduskohad_21082017.pdf (PDF).