Keelevahetuse vaikeväärtus

Sa oled siin

Sotsiaalkindlustusamet lõpetab lepingu Aarika OÜ-ga

Foto Pexels. Lapsed mängimas
Lapsed mängimas. Foto: Pexels

Sotsiaalkindlustusamet lõpetab alates 1. jaanuarist 2018 Aarika OÜ-ga sõlmitud sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutamise lepingu, põhjuseks lepingu oluline rikkumine.

Sotsiaalkindlustusameti rehabilitatsioonivaldkonna juhi Kristel Ojala sõnul rikkus Aarika OÜ oluliselt riigiga sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutamiseks sõlmitud lepingut. „Selle tulemusel ei saanud abivajajad teenust õigeaegselt ja osal abivajajatest jäi tekkinud järjekordade tõttu teenus üldse saamata,“ selgitas Ojala. „Juhtisime ettevõtte tähelepanu korduvalt teenuse osutamisel ilmnenud puudustele, kuid vaatamata mitmele võimalusele asja parandada, puuduseid ei kõrvaldatud.“

Aarika OÜ pakub sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuseid peamiselt kuni 16-aastastele lastele Tallinnas. Ettevõttel on praegu 260 klienti, kellest sajal lõpevad suunamisotsused käesoleval aastal. 160 teenusesaajat saavad sotsiaalkindlustusametilt uue suunamisotsuse ning saavad teenust edasi enda valitud uuest rehabilitatsiooniasutusest. Soovi korral abistab amet inimesi uue teenusepakkuja leidmisel. Sellekohased kirjad saadetakse kõigile teenusesaajatele, kelle suunamisotsus sel aasta ei lõpe, välja käesoleva nädala jooksul.

Sotsiaalne rehabilitatsioon on mõeldud kõigile puudega inimestele ja osalise või puuduva töövõimega inimestele, kes vajavad igapäevaelus abi puudest või erivajadusest tulenevate piirangutega toimetulekuks. Selle eesmärgiks on õpetada ja arendada inimese igapäevaelu oskusi, suurendada tema võimalusi ühiskonnaelus osaleda ning toetada õppimist või toimetulekut töös. Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus on mõeldud neile, kelle puhul on vastava vajaduse tuvastanud kas rehabilitatsioonimeeskond või sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldaja.