Keelevahetuse vaikeväärtus

Sa oled siin

Sotsiaalkindlustusamet kuulutas välja naiste tugikeskuse teenuse hanke

Kalender
kalender aastanumber 2018

Sotsiaalkindlustusamet otsib hankega järgmiseks aastaks naiste tugikeskuse teenuse pakkujaid nendesse piirkondadesse, kus aasta lõpus lepingud lõppevad.  

Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi osakonna juhi Olle Selliovi sõnul otsitakse teenusepakkujaid kümnesse piirkonda – Jõgevamaale, Järvamaale, Läänemaale-Hiiumaale, Lääne-Virumaale, Põlvamaale, Raplamaale, Saaremaale, Valgamaale, Viljandimaale ja Võrumaale. „Teistes piirkondades, Harju-, Tartu-, Ida-Viru- ja Pärnumaal, on meil tegutsevad tugikeskused olemas ja nemad soovisid jätkata teenuse pakkumist olemasolevate lepingute alusel. Need sõlmiti eelmise aasta lõpus,“ lisas Selliov.

„Selleks, et kokku leppida ühtne praktika ja lahendada edukamalt teenuse osutamisega seotud kitsaskohti, kutsusime selle aasta kevadel kokku naiste tugikeskuse teenuse arendamise töörühma,“ rääkis ta. Töörühma kuuluvad riikliku naiste tugikeskuse teenuse osutajad, sõltumatute tugikeskuste esindajad, sotsiaalkindlustusameti ohvriabi, kvaliteedi ja lastekaitse spetsialistid, kohalike omavalitsuste teenuseosutajad ja teised eksperdid partnerorganisatsioonidest.

Loodud töörühma abiga töötatakse järgmise aasta alguseks välja uus pikaajaline teenusemudel, mis on senise teenusekorraldusega võrreldes läbipaistvam, tõhusam ning paindlikum. Lisaks lepiti kokku ühtne praktika, millega oli võimalik arvestada juba praeguse hanke juures.

Hange on jaotatud osadeks maakondade kaupa. Iga pakkuja võib esitada pakkumuse ühele või mitmele osale. Paika on pandud ka eeldatavad maksumused, kuid teenusepakkujatel on võimalik teha pakkumus vastavalt oma prognoositud kuludele.

Naiste tugikeskuse teenuse osutamise kogueelarve 2018. aastal on 770 000 eurot, millest hankesse suunatakse 465 000 eurot. Ülejäänud osaga eelarvest rahastatakse olemasolevaid lepinguid.

Riigihanke kuulutas välja Riigi Tugiteenuste Keskus ning pakkumiste esitamise tähtaeg on 6. november. Riigihanke dokumendid leiab e-riigihangete keskkonnast https://riigihanked.riik.ee/register. Hanke viitenumber on 189872.

Taustainfo:

  • Naiste tugikeskuse teenuse eesmärgiks on pakkuda naistevastase vägivalla ohvritele ja nende lastele võimalikult mitmekülgset abi vägivallast väljumiseks. Aastas toetavad tugikeskused ligi 2000 naist ja nende lapsi.
  • Ohvriabi seaduse järgi sisaldab naiste tugikeskuse teenus esmast kriisinõustamist, juhtumipõhist nõustamist, vajadusel turvalist majutust, psühholoogilist nõustamist või psühhoteraapiat, juriidilist nõustamist. Ohvriga kaasas olevatele lastele tagatakse esmane kriisinõustamine ja juhtumipõhine nõustamine.
  • Naiste tugikeskuse teenus on tagatud igas maakonnas, kontaktid on leitavad www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/ohvriabi-huvitis/naiste-tugikeskused#Naiste%20tugikeskuste%20kontaktandmed.

 

 

Lisainfo:

Olle Selliov, sotsiaalkindlustusameti ohvriabi juht, 586 64385

Kaili Uusmaa, sotsiaalkindlustusameti kommunikatsioonijuht, 508 7370