Keelevahetuse vaikeväärtus

Sa oled siin

Riigihange tugiisikuteenuse osutamiseks asendushoolduse noortele

Pildil on vestlevad naised..
Foto: pexels.com

Riigi Tugiteenuste Keskus avaldas vastavalt kokkuleppele Sotsiaalkindlustusametiga hanke asendushoolduselt elluastuvatele noortele tugiisikuteenuse tellimiseks. Hanke alusdokumendid on leitavad riigihangete registris https://riigihanked.riik.ee/register/hange/190863. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 26.03.2018. kell 10:00. Kõik küsimused seoses tingimuste ja tehnilise kirjeldusega tuleb esitada läbi riigihangete registri teabevahetuse lehel.

Teenuse sihtgrupiks on noored, kes on saanud täisealiseks ning astuvad seega asendushoolduselt iseseisvasse ellu. Teenus on mõeldud nii asendus- kui perekoduteenuselt, hooldusperest kui eestkostelt lahkuvatele noortele. Teenuse eesmärk on pakkuda iseseisva elu alustamisel praktilist juhendamist ja nõustamist, arendada iseseisvust ja omavastutusvõimet.

Riigihange on seotud Euroopa Liidu poolt rahastatava projektiga: Euroopa Sotsiaalfond, prioriteetne suund „Sotsiaalse kaasatuse suurendamine“, toetuse andmise tingimused (TAT) „Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine“.

Sotsiaalkindlustusamet korraldab infotunni antud hanke osas. Infotund toimub 16. märtsil 2018 kell 11.00 Sotsiaalkindlustusametis (Endla 8, Tallinn). Palume osalemissoovist eelnevalt teada anda aadressil maarja.kuldjarv@sotsiaalkindlustusamet.ee või telefonil 5918 1973. Infotunnil küsitud küsimused ja vastused tehakse hiljem kättesaadavaks riigihangete registris.