Keelevahetuse vaikeväärtus

Sa oled siin

Kinnise lasteasutuse teenust hakkavad osutama OÜ Corrigo ja AS Hoolekandeteenused

Foto: pixabay.com

Sotsiaalkindlustusamet sõlmis lepingud kinnise lasteasutuse teenuse osutamiseks kahe teenusepakkujaga, kelleks on OÜ Corrigo ja AS Hoolekandeteenused

Kinnise lasteasutuse teenus on ööpäevaringne teenus lapsele, kes kahjustab oma tegevusega enda elu, tervist ja arengut ja/või teiste isikute elu ja tervist, ning kelle vabadust on piiratud kohtumääruse alusel.  

Teenusega toetatakse suure abivajadusega lapse psühholoogilist, emotsionaalset, sotsiaalset, hariduslikku ja kognitiivset arengut. Selle eesmärk on saavutada püsivad muutused, mis võimaldavad lapsel pärast vabaduse piiramise lõppu edukalt ja ennast ning teisi kahjustamata tavakeskkonnas toime tulla.

Teenuse raames korraldatakse lapse majutamine ja toitlustamine ning tagatakse talle ööpäevaringne tugi ja järelevalve. Lapse arengu- ja käitumisprobleemide tuvastamiseks ja lahendamiseks viiakse läbi tema vajadustest lähtuvaid tegevusi. Samuti pakutakse arendavaid tegevusi lapse vaba aja sisustamiseks. Samal ajal tuleb tagada lapse teabeõigus ja väljendusvabadus ning toetada igakülgselt lapse ja teda kasvatava vanema ja teiste lapse jaoks oluliste inimeste vahelisi suhteid.

OÜ Corrigo pakub teenust normintellektiga abivajavatele lastele (12 kohta) ning AS Hoolekandeteenus pakub teenust intellektipuudega abivajavatele lastele (6 kohta). Lisaks osutab kinnise lasteasutuse teenust ka Maarjamaa hariduskolleegium (Emajõe keskus ehk endine Kaagvere erikool ja Valgejõe keskus ehk endine Tapa erikool) Haridus- ja teadusministeeriumi tellimusel.

Sotsiaalkindlustusamet korraldab lisahanke leidmaks veel teenusepakkujaid, kes oleksid valmis osutama suure abivajadusega lastele perepõhiseid lahendusi teenuse osutamiseks.