Sa oled siin

Uudised

Sotsiaalkindlustusamet taastab abivahendi hüvitised tööealistele isikutele
15.03.2018

Sotsiaalkindlustusamet taastab abivahendi hüvitised tööealistele isikutele

Peale eelarve ülevaatamist aasta esimeste kuude tarbimise põhjal hakkab Sotsiaalkindlustusamet alates 1. aprillist uuesti hüvitama Euroopa Sotsiaalfondist rahastatavaid abivahendeid, mis on mõeldud tööealistele inimestele. Sotsiaalkindlustusameti abivahendite valdkonna juht Berit Rohtjärve...
Photo by Clem Onojeghuo from Pexels https://www.pexels.com/photo/person-in-yellow-and-black-backpack-walking-on-green-grass-field-under-cloudy-blue-sky-during-daytime-211047/
15.03.2018

Palume välisriigis elaval pensionäril esitada elusoleku tõend

Pensionisaajad, kes elavad väljaspool Eestit peavad märtsikuu jooksul esitama sotsiaalkindlustusametile tõendi elusoleku kohta. Tõend elamise kohta kehtib üks aasta ning see tuleb esitada iga aasta uuesti. Tõendi esitamata jätmise korral peatab amet pensioni maksmise alates 1...
Hallipäine naine hallis sallis ja mantlis. Foto: Pexels.com
15.03.2018

Üksi elava pensionäri toetuse maksmise perioodi hakatakse arvestama 1. aprillist

Sotsiaalkindlustusamet tuletab meelde, et üksi elava pensionäri toetuse maksmise perioodi hakatakse arvestama alates 1. aprillist. Üksi elava pensionäri toetust saab inimene, kes perioodil 1. aprillist kuni 30. septembrini on vanaduspensionieas, elab rahvastikuregistri andmetel üksi ning kelle...
13.03.2018

Kinnise lasteasutuse teenust hakkavad osutama OÜ Corrigo ja AS Hoolekandeteenused

Sotsiaalkindlustusamet sõlmis lepingud kinnise lasteasutuse teenuse osutamiseks kahe teenusepakkujaga, kelleks on OÜ Corrigo ja AS Hoolekandeteenused.  Kinnise lasteasutuse teenus on ööpäevaringne teenus lapsele, kes kahjustab oma tegevusega enda elu, tervist ja arengut ja/või teiste...
Pildil on vestlevad naised..
11.03.2018

Riigihange tugiisikuteenuse osutamiseks asendushoolduse noortele

Riigi Tugiteenuste Keskus avaldas vastavalt kokkuleppele Sotsiaalkindlustusmetiga hanke asendushoolduselt elluastuvatele noortele tugiisikuteenuse tellimiseks. Hanke alusdokumendid on leitavad riigihangete registris https://riigihanked.riik.ee/register/hange/190863. Pakkumuste esitamise...
Auditoorium. Foto: pexels.com
11.03.2018

Kutsume osalema EQUASS Excellence seminaril

Sotsiaalkindlustusamet kutsub osalema Euroopa sotsiaalteenuste kvaliteedijuhtimise süsteemi EQUASS Excellence’i tutvustaval seminaril. Üritus toimub 18. aprillil kell 10.00-13.30 ning ülevaate EQUASSi tegevustest annab ja küsimustele vastab EQUASSi juhataja Keiu Talve. EQUASS on...
Teenuse "mindmap".
07.03.2018

Valminud on erihoolekandeteenuse kvaliteedijuhis

Erihoolekande teenuse kvaliteedi parendamiseks on koostöös valdkonna ekspertidega valminud erihoolekandeteenuse kvaliteedijuhis. Juhises on lisaks üldisele sotsiaalteenuste kvaliteedijuhisele välja töötatud erihoolekandeteenusele vastavad kontrollmehhanismid, mille abil saab teenuseosutaja...
01.03.2018

Ligi 2000 erivajadusega inimest saab riigi toel kodu kohandada

Lähiaastatel toetab riik kohalikke omavalitsusi ligi kümne miljoni euroga Euroopa Regionaalarengu Fondist, et kohandada 1955 erivajadusega inimese kodud. „Iga erivajadus vajab ja väärib inimesekeskset lähenemist. Eluruumide kohandamine aitab puudega inimestel paremini iseseisvalt toime tulla,...
01.03.2018

Vanemahüvitise ajal tulu teenimine muutus paindlikumaks

1. märtsist on võimalik vanemahüvitise saamise ajal teenida töist tulu kuni pool vanemahüvitise ülempiirist ilma, et vanemahüvitis väheneks ning kolmikute ja enamaarvuliste mitmike eest maksab riik tänasest toetust 1000 eurot kuus kuni laste 18-kuuseks saamiseni. Sotsiaalkaitseminister Kaia...
Pildil on vanemaealine naeratav naisterahvas. Foto: Pexels.com
20.02.2018

Tänavune pensionitõus tuleb keskmiselt 7,6%

Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastamisele riikliku pensioni 2018. aasta indeksi väärtuse kinnitamise eelnõu, millega saab uueks indeksi väärtuseks 1,076. See tähendab, et 1. aprillist kasvavad pensionid ja töövõimetoetuse päevamäär keskmiselt 7,6%. „Koos palkade kasvuga suurenevad ka...

Lehed