Keelevahetuse vaikeväärtus

Sa oled siin

Rehabilitatsiooniteenuse osutajad

Rehabilitatsiooniteenust osutavate asutuste andmed järjekordade kohta sihtgruppide lõikes:

Puudega lapsed: andmed järjekorra kohta on leitavad lg3-27.11.2018.xlsx (21.22 KB, XLSX)

Puudega või piiratud töövõimega 16-aastased ja vanemad isikud: andmed järjekorra kohta on leitavad lg1-27.11.2018.xlsx (19.61 KB, XLSX)

Psüühikahäirega tööealised: andmed järjekorra kohta on leitavad lg5-27.11.2018.xlsx (18.82 KB, XLSX)

Lapsed, kellel on tuvastatud lastekaitseseaduse §28 alusel abivajadus ning sotsiaalhoolekande seaduse § 62 lõigete 3 ja 4 alusel sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajadus: andmed järjekorra kohta on leitavad lg2-27.11.2018.xlsx (14.12 KB, XLSX)

Rehabilitatsiooniteenust osutavate asutuste kontaktandmed on leitavad majandustegevuse registrist. Majandustegevuse registri avalehel tuleb vasakust menüüst valida otsing, seejärel ettevõtja otsing, seejärel sisestada etteantud otsingulahtritesse vajalikud parameetrid (tegevusala: rehabilitatsiooniteenuse osutamine, ettevõtja nimi, registrikood vms).

Kontaktandmed rehabilitatsiooniteenuse järjekorda registreerimiseks asuvad tegevuskoha andmete juures. Majandustegevuse register on leitav https://mtr.mkm.ee/

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutajate tegevuskohtade, osutatavate teenuste ja sihtgruppide ülevaade Majandustegevuse registri väljavõttena on leitav https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/sites/default/files/tegevuskohad_070316.pdf (109.8 KB, PDF)

Juhtumikorraldajate andmed leiate http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-hoolekanne/erihoolekandeteenused/juhtumikorraldajate-kontaktandmed