Sa oled siin

Järelevalve erihoolekandeteenuste osutamise üle

 

Riiklikku järelevalvet selle üle, kas erihoolekandeteenuste osutajad täidavad sotsiaalhoolekande seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõudeid, teeb Sotsiaalkindlustusamet volitatud järelevalveametniku kaudu.

Järelevalve eesmärk on tagada Sotsiaalkindlustusameti poolt korraldatavate erihoolekandeteenuste osutamise vastavus õigusaktidega sätestatud nõuetele. Rikkumiste tuvastamisel ning kõrvaldamisel lähtutakse erihoolekandeteenuste osutamist reguleerivatest õigusaktidest.

Riikliku järelevalve käigus tuvastatud rikkumiste kõrvaldamisel kohaldatakse järgmisi meetmeid:

 • Nõustamine; 
 • Ettekirjutus; 
 • Sunniraha määramine;
 • Tegevusloa kehtetuks tunnistamine.

Järelevalvet erihoolekandeteenuste osutajate üle teostab kvaliteediüksuse peaspetsialist.

Ettekirjutused 2018

 1. MTÜ Tugiliisu (239.93 KB, PDF)
 2. SA Koeru HK (223.7 KB, PDF)
 3. Kohtla-Järve Vanurite hooldekodu (214.82 KB, PDF)

Ettekirjutused 2017

 1. Vändra Tervisekeskus (174.56 KB, PDF)
 2. HELXU OÜ (150.71 KB, PDF)

Ettekirjutused 2016

 1. AS HT Valkla Kodu (148.49 KB, PDF)
 2. Kehra Kodu (146.1 KB, PDF)
 3. Räpina Haigla (150.8 KB, PDF)

Ettekirjutused 2015  

 1. SA Vändra Tervisekeskus (159.05 KB, PDF)
 2. SA Lõuna-Läänemaa Tervishoiu ja Sotsiaalhoolekande Keskus (148.38 KB, PDF)
 3. MTÜ Läänemaa Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Keskus (187.27 KB, PDF)
 4. Otepää Vallavalitsus (190.89 KB, PDF)

Ettekirjutused 2014

 1. AS Hoolekandeteenused Valkla Kodu (235.73 KB, PDF)

Ettekirjutused 2011

 1. MTÜ Paju Pansionaadid (54.33 KB, PDF)
 2. MTÜ Töötoad (51.65 KB, PDF)
 3. Türi Päevakeskus (52.07 KB, PDF)
 4. Vasalemma Vallavalitsus (52.05 KB, PDF)
 5. MTÜ Kohila Turvakeskus (52.58 KB, PDF)
 6. AS HKT Valkla HK (52.48 KB, PDF)
 7. Tallinna Tugikeskus Juks (52.47 KB, PDF)
 8. Rakvere Sotsiaalabikeskus (48.84 KB, PDF)

Ettekirjutused 2010

 1. SA Viljandi Haigla (52.75 KB, PDF)
 2. EIT Tugiliisu (54.19 KB, PDF)

Lisainfo