Sa oled siin

Keskkonna kohandamine erivajadustega inimestele

 

Keskkonna kohandus

Alates 1. oktoobrist liikusid keskkonna kohanduse valdkonnaga seotud tegevused Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuselt üle Sotsiaalkindlustusametisse. Sotsiaalkindlustusamet tegeleb nüüdsest ka keskkonna kohanduse valdkonda puudutavate teemadega ehk kodu- ja töökeskkonna alase nõustamiseteenuse koordineerimise, arendamise, teavitamise ja koolitamisega. Muudatuse eesmärk on koondada abivahenditega ja keskkonnakohandusega seotud kompetents ning riigi poolt pakutavad teenused ühte asutusse.

Meie poole võivad pöörduda nii erivajadusega inimesed kui kohalikud omavalitsused. Kohandamise alane nõustamine, visiit ja vajadusel hinnangu koostamine üle Eesti on tasuta.

Kohanduste valdkonna kontakt Sotsiaalkindlustusametis on Mariliis Tilk, mariliis.tilk@sotsiaalkindlustusamet.ee, tel: 56358029

 

 

Kodukohanduse projekt

Projekti eesmärgiks on aidata erivajadusega inimestel luua endale paremad elamis- ja töötamistingimused. Projekt viiakse läbi aastatel 2015-2023 ning on rahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondi ja riigieelarve vahenditest. Projekti lõpuks on planeeritud kohandada üle Eesti 2000 erivajadusega inimese eluruumid. Hetkel on lõppemas pilootprojekt, mille käigus kohandati eluruum 45-le erivajadusega Tallinna elanikule. Pilootprojekti lõppedes alustatakse põhiprojektiga, mille raames on planeeritud 2018. aasta alguses alustada taotluste vastuvõttu üle EestiRahandusministeeriumile saavad omavalitsused esitada taotlusi taotlusvooru väljakuulutamisel orienteeruvalt 2018. aasta alguses.

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus jääb kuni 2017.aasta lõpuni lõpetama kodukohanduse pilootprojekti. Kodukohanduse pilootprojektiga seotud teemadel jääb kontaktisikuks Tanel Mätlik tanel.matlik@astangu.ee, 58358418.