Sa oled siin

Pensionide, toetuste ja hüvitiste pangaülekannete tähtajad

 

Väljamakse liik
Pangaülekande päev

Pensionid, puuetega inimeste sotsiaaltoetused, sotsiaaltoetus välisriigist Eestisse
elama asunule

Iga kuu 5. kuupäev

Peretoetused, vanemahüvitis, kohtumenetlusaegne elatisabi

Iga kuu 8. kuupäev

Täitemenetlusaegne elatisabi

Iga kuu 10. kuupäev

Tööõnnetuste ja kutsehaigustega seotud kahjuhüvitised, hüvitised kuriteoohvritele, hüvitised represseeritutele

   Iga kuu 12. kuupäev

Kui pangaülekande päev satub riigipühale või muule puhkepäevale, loetakse maksepäevaks puhkepäevale eelnev tööpäev.