Sa oled siin

Vajalikud lingid

Eesti
 

Infoteatmik Abiks puudega inimesele
http://www.tallinnakoda.ee/ (553.85 KB, PDF)
Eesti Liikumispuuetega Inimeste Liit
http://www.elil.ee/
Riigiportaal eesti.ee
http://www.eesti.ee/
Sotsiaalkindlustusameti e-taotlused
https://www.eesti.ee/est/
Sotsiaalministeerium
http://www.sm.ee/
Maksu- ja tolliamet
http://www.emta.ee/
Eesti Haigekassa
http://www.haigekassa.ee/
Elektrooniline Riigi Teataja   
http://www.riigiteataja.ee/
Pensionikeskus
http://www.pensionikeskus.ee/
Eesti Post 
http://www.post.ee/
Eesti Töötukassa
http://www.tootukassa.ee/

 

Sotsiaalkindlustus maailmas

 

Rahvusvaheline Sotsiaalkindlustuse 
Assotsiatsioon ISSA 
http://www.issa.int/
Euroopa Komisjon 
Tööhõive, sotsiaalküsimused ja võrdsed võimalused
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=et&catId=1
Praktiline teave ELi kodanikele ja nende peredele
http://europa.eu/youreurope/citizens/index_et.htm