Sa oled siin

Vajalikud lingid


Koolituste ja infopäevade ettekanded

 

09.10.2018 KOV infopäev Paides

 

 

Kokkuvõtted ja infomaterjalid

Sotsiaalkindlustusameti osakondade ning teenuste esindajad maakondades   
Sotsiaalkindlustusameti esindajad maakondades (335.6 KB, PDF)
Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse infokaart
Sotsiaalne rehabilitatsioon (150.01 KB, PDF)
Puude ja selle tuvastamise infokaart
Puue (84.28 KB, PDF)
Igapäevaelu toetamine päeva- ja nädalahoiuteenusena
Igapäevaelu teenus (65.17 KB, PDF)
Erihoolekandeteenused psüühikahäirega inimestele
Erihoolekanne (112.91 KB, PDF)

 

Sotsiaalkindlustusega seotud viited Eestis

Infoteatmik Abiks puudega inimesele                    
http://www.tallinnakoda.ee/ (553.85 KB, PDF)
Eesti Liikumispuuetega Inimeste Liit
http://www.elil.ee/
Riigiportaal eesti.ee
http://www.eesti.ee/
Sotsiaalkindlustusameti e-taotlused
https://www.eesti.ee/est/
Sotsiaalministeerium
http://www.sm.ee/
Maksu- ja Tolliamet
http://www.emta.ee/
Eesti Haigekassa
http://www.haigekassa.ee/
Elektrooniline Riigi Teataja   
http://www.riigiteataja.ee/
Pensionikeskus
http://www.pensionikeskus.ee/
Eesti Post 
http://www.post.ee/
Eesti Töötukassa
http://www.tootukassa.ee/

 

Sotsiaalkindlustus maailmas

Rahvusvaheline Sotsiaalkindlustuse            
Assotsiatsioon ISSA       
http://www.issa.int/
Euroopa Komisjon 
Tööhõive, sotsiaalküsimused ja võrdsed võimalused                                      
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=et&catId=1
Praktiline teave ELi kodanikele ja nende peredele
http://europa.eu/youreurope/citizens/index_et.htm