Sa oled siin

Tööpakkumised

 

Sotsiaalkindlustusameti personali värbamise eesmärgiks on kompetentsete, pühendunud  ja organisatsiooni  väärtusi kandvate teenistujate leidmine.

Amet on avatud kõikidele kandideerijatele ja soodustab võrdseid võimalusi inimeste värbamisel. Värbamisprotsessi käigus lähtutakse võrdse kohtlemise põhimõtetest ega diskrimineerita inimesi ühelgi alusel.

Värbamisprotsessi käigus arvestatakse konfidentsiaalsuse nõuete ja andmete kaitstusega.

Otsime ohvriabi osakonda peaspetsialisti (Tallinn) (196.12 KB, PDF)

Otsime erihoolekande talitusse projektijuhti (Pärnu) (231.74 KB, PDF)

Otsime lastekaitse osakonda juhtumikonsultanti (158.44 KB, PDF)

Otsime hüvitiste osakonda peaspetsialisti asukohaga Rakvere (266.72 KB, PDF)

Otsime ohvriabi osakonnale juhti (307.43 KB, PDF)

Otsime ekspertiisi- ja sotsiaalteenuste osakonda ekspertarsti (302.73 KB, PDF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ametnike palgaandmed on leitavad vastavalt avaliku teenistuse seaduse paragrahvile 119 veebilehelt:

https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigi-personalipoliitika/palgapoliitika