Sa oled siin

Asutusest

Ametis on 11 osakonda, klienditeeninduse osakonda kuulub 17 klienditeenindust üle Eesti.

 

Oleme ühiskonnas inimeste jaoks turvavõrguks.

  • Meie kaudu saavad inimesed pensione, toetusi ja hüvitisi.

  • Määrame ja maksame elatisabi.

  • Tuvastame puude raskusastet ja puudest tulenevaid lisakulusid.

  • Tagame ning rahastame rehabilitatsiooniteenuseid ja erihoolekandeteenuseid.

  • Osutame ohvriabi- ja lepitusteenust.

  • Koordineerime üleriigilist lastekaitse-alast tööd.

Sotsiaalkindlustusameti tegevust reguleerib ameti põhimäärus.

Meie missioon:

Tagame kindlustunde inimesele igaks eluetapiks riigi teenuste osutamise ja sotsiaalkindlustushüvitiste maksmise kaudu.

Meie visioon:

Oleme kliendi jaoks ja kliendi lähedal.
Pakume usaldusväärse partnerina kaasaegsete tehniliste lahendustega kvaliteetset teenindust.
Väärtustame oma asjatundlikke ja pühendunud töötajaid.

Meie väärtused:

Hoolime inimesest
Mõtleme ja tegutseme kliendi vajadusi ning õigusi silmas pidades. Peame lugu oma klientidest, partneritest, kolleegidest ja iseendast.

Oleme asjatundlikud
Teeme oma tööd professionaalselt ning teame oma rolli ja tähtsust eesmärgi saavutamisel ning arvestame, et meie otsustel on oluline mõju. Tugineme oma töös asjakohastele õigusaktidele ja andmetele. Kasutame parimaid teadmisi ning jagame kogemusi. Soodustame töötaja eneseteostust ja arengut.

Teeme koostööd
Väärtustame koostööd ja kaasamist. Kuulame, usaldame ja toetame üksteist. Lähtume ühistest eesmärkidest ja töötame ühtse meeskonnana. Peame kokkulepetest kinni. Ühendame jõud, et saavutada rohkem.

Oleme efektiivsed
Täidame oma ülesandeid tulemuslikult ja tõhusalt. Muudame keerulise lihtsaks ja arusaadavaks. Kasutame kaasaegseid tehnilisi lahendusi. Analüüsime oma otsuseid, julgeme tunnistada vigu ja õpime nendest.