Sa oled siin

Mitmedimensiooniline pereteraapia (MDFT)

Mitmedimensioonilise pereteraapia (MDFT) programm on Eestis kasutusel esmakordselt. Programm aitab muuta noorte käitumist ja suunata neid probleemidest eemale. Teraapias tegeletakse korraga nelja dimensiooniga: laps/nooruk, vanem, pere ja pereväline dimensioon. Teraapia on pikaajaline, ühe perega tegeletakse keskmiselt 4-6 kuud, kohtumised toimuvad iganädalaselt ja ka pere juures kodus.

Projekti eesmärk: pakkuda MDFT meeskondade poolt raskete käitumisraskustega lastele/noortele ja nende peredele tõenduspõhist pereteraapiat.

Projekti kestus: 18.9.2014-31.03.2017. Alates 01.04.2017 rahastatakse MDFT teenust riigieelarve vahenditest Sotsiaalkindlustusameti kaudu.

Sihtgrupp: 11-18-aastased tõsiste käitumuslike probleemidega (nt õigusrikkujad, sõltuvusainete tarvitajad, käitumisprobleemidega/häiretega) noored ja nende pereliikmed. Noorukid suunatakse teraapiasse kohtu, prokuröri, alaealiste komisjoni, politsei poolt.

Tegevused: MDFT nelja piirkondliku (ida, lääne, põhja, lõuna) meeskonna (1 superviisor+3 terapeuti) loomine ja juhtimine. Meeskondade poolt pakutud teenuse (MDFT pereteraapia) mõjususe hindamine.

Rahastus: Sotsiaalkindlustusameti poolt projekti raames ellu viidavate tegevuste kogumaksumus on 869 725 eurot, sh EMP programmi toetus 7430 441 eurot.

MDFT on osa eelnevalt kindlaksmääratud projektist „Riskilaste ja –noorte tugisüsteemi väljaarendamine“, mis on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmist „Riskilapsed ja –noored“. Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus ning partneriks Norra Kohalike Omavalitsuste ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit.

EMP ja Norra toetuste kaudu aitavad Island, Liechtenstein ja Norra vähendada sotsiaalseid ja majanduslikke erinevusi ning tugevdada kahepoolseid suhteid Euroopa abisaajariikidega. Need kolm riiki teevad EMP lepingu kaudu tihedat koostööd Euroopa Liiduga.

Alates 2015 aasta veebruarist ilmub kuni kaks korda kuus (MDFT) infokiri, mis annab ülevaate MDFT meeskonna tegemistest ning tulevikuplaanidest, vt Lisainfo.

 

Projektimeeskonna kontaktid

 
 
 
Projekti koordinaatorid paiknevad neljas piirkonnas:
 
 

Põhja piirkond (Endla 8, Tallinn 15092)

Tööpiirkonnad: Tallinn, Harjumaa, Raplamaa, Järvamaa
 
Nimi
Ameti nimetus
Telefon
E-post
 
Superviisor
620 8374, 5193 3493
 
 
Terapeut
5887 1207
 
Piret Varik
Terapeut
5770 3686
Piret.Varik@sotsiaalkindlustusamet.ee
Kaire Cocker
Terapeut
5854 1087
Kaire.Cocker@sotsiaalkindlustusamet.ee
Triin Hermann
Terapeut
5883 6323
Triin.Hermann@sotsiaalkindlustusamet.ee
 
 
 

 

Ida piirkond (Keskväljak 1, Jõhvi 41531)

Tööpiirkonnad: Lääne-Virumaa, Ida-Virumaa
 
Nimi
Ameti nimetus
Telefon
E-post
Viktoria Šumarova 
Terapeut 
337 9704, 5887 2858
Viktoria.Sumarova@sotsiaalkindlustusamet.ee
Elle Purde-Prits 
Terapeut 
337 9704, 5884 0791
Elle.Purde-Prits@sotsiaalkindlustusamet.ee
Nadežda Raku 
Terapeut 
337 9704, 5886 4003
Nadezda.Raku@sotsiaalkindlustusamet.ee
Olga Ignatovets
Terapeut 
 337 9704, 5333 1449
Olga.Ignatovets@sotsiaalkindlustusamet.ee
 

Lõuna piirkond (Tähe 106, Tartu 51013)

Tööpiirkonnad: Tartumaa, Jõgevamaa, Viljandimaa, Valgamaa, Võrumaa, Põlvamaa
 
Nimi
Ameti nimetus
Telefon
E-post
Aija Kala
Superviisor
741 0092, 5770 4568
Aija.Kala@sotsiaalkindlustusamet.ee
 
Terapeut
 
 
Mari Sats
Terapeut
 741 0092, 5884 9871
Mari.Sats@sotsiaalkindlustusamet.ee
Raivo Ilmsalu
Terapeut
741 0092, 5349 2188
Raivo.Ilmsalu@sotsiaalkindlustusamet.ee
 

Lääne piirkond (Ringi 10, Pärnu 80014)

Tööpiirkonnad: Läänemaa, Pärnumaa, Hiiumaa, Saaremaa
 
Nimi
Ameti nimetus
Telefon
E-post
Karin Luts 
Superviisor 
5194 3357
Karin.Luts@sotsiaalkindlustusamet.ee
 
Terapeut 
 
 
Mari Tikerpuu 
Terapeut
433 3832, 5866 5211
Mari.Tikerpuu@sotsiaalkindlustusamet.ee