Sa oled siin

Asendushoolduse tugiteenused

Euroopa Sotsiaalfondi 2014-2020 meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ raames viiakse ellu Sotsiaalministeeriumi, Sotsiaalkindlustusameti ja Tervise Arengu Instituudi koostöös projekti „Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine“.

Projekti eesmärk on suurendada perepõhise asendushoolduse pakkujate hulka, parandada asendushoolduse kvaliteeti ning arendada asendushoolduse tugi- ja järelteenuseid. Projekti elluviimise periood on 01.01.2015-31.12.2020, eelarve on 6 miljonit eurot (sellest ESF finantseering 5,1 miljonit ning riiklik kaasfinantseering 900 000 eurot).

Sotsiaalkindlustusamet korraldab projekti raames järgmiste teenuste osutamist:

 • Tugiteenused perepõhise asendushoolduse pakkujatele
 • Tugiteenused asenduskoduteenuse osutajatele
 • Tugiisikuteenus asendushoolduselt elluastuvatele noortele
 
   

  Tugiteenused perepõhise asendushoolduse pakkujatele

  Teenuseid on võimalik saada eestkoste-, hooldus- ja lapsendajaperedel juba enne lapse perre saabumist ning lapse igal  eluetapil, k.a noore ellu astumisel. Samuti on teenustele oodatud perega seotud teised lähedased isikud ja võrgustikutöötajad.

  Üle-eestilised teenused

  Pakutakse Sotsiaalkindlustusameti projekti „Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine“ töötajate poolt.

  Telefoni- ja internetinõustamine

  Teenusele võib pöörduda kõikides asendushooldusega seotud küsimustes (nt lapse perekonnas hooldamise, eestkoste, lapsendamise küsimuses).

  • Telefoninõustamine toimub telefoninumbril 655 1666 esmaspäeviti, teisipäeviti, neljapäeviti ja reedeti kl 10.00-17.00 ning kolmapäeviti kl 14.00-21.00.
  • Internetinõustamine toimub e-posti aadressil asendushooldus@sotsiaalkindlustusamet.ee.  Internetinõustamise kaudu on võimalus saada kahe tööpäeva jooksul asjakohast nõu asendushooldusega seoses.

   

  Piirkonnapõhised tugiteenused

  Pakutakse MTÜ Oma Pere (kuni 30.06.2019) töötajate poolt.

  Teenused on mõeldud eeskoste-, hooldus- ja lapsendajaperedele ning kättesaadavad perele kodukoha lähedal (teenuste pakkumine on jaotatud SKA lastekaitse piirkondade põhimõttel: põhja, lõuna, lääne, ida). Sobiva teenuse saamiseks tuleb perel pöörduda Sotsiaalkindlustusameti asendushoolduse koordinaatori poole vastavalt enda kodukohale.

  Põhja piirkond (Harjumaa, Järvamaa, Raplamaa)

  Lõuna piirkond (Tartumaa, Jõgevamaa, Viljandimaa, Valgamaa, Põlvamaa, Võrumaa)

  Lääne piirkond (Pärnumaa, Läänema, Saaremaa, Hiiumaa)

  Ida piirkond (Ida-Virumaa, Lääne-Virumaa)

   

  Teenustele on võimalik saada ka mitmete teiste kanalite kaudu:

  • Perel on võimalik asendushoolduse protsessi käigus pöörduda oma lapsendajaspetsialisti või hoolduspere spetsialisti poole.
  • Eestkoste- ja hooldusperel (kui laps on juba peres) tuleb pöörduda kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötaja poole.
  • Pere võib pöörduda ka otse teenuse osutaja MTÜ Oma Pere poole.

  Individuaalne psühholoogiline nõustamine perele

  Individuaalne psühholoogiline nõustamine on mõeldud peredele, kus kasvav laps on lapsendatud, perekonnas hooldusel või eestkostel. Samuti peredele, kes alles ootavad last koju. Psühholoogilise nõustamise eesmärk on aidata perekonda lapse vajaduste ja kasvatamisega seotud küsimuste lahendamisel. Ühel perel on võimalik osaleda kolmel nõustamisel. 

  Mentorlus 

  Mentorikeskse nõustamise kaudu võimaldatakse peredele kogemuslikku pereabi. Mentoril on isiklik lapsendamise või hooldusvanema kogemus ning ta on läbinud ettevalmistava koolituse. Mentorlus võib toimuda erinevatel etappidel: nii lapse perre ootamise, lapse ja pere esimeste kohtumiste ning ajal, mil laps on juba peres.

  Grupinõustamine 

  Nõustamisgrupp (grupitöö meetodil põhinev nõustamine) suletud grupp, kohtub kindel arv kordi, aitab peredel leida oma võimalusi lastega seotud suhte-, kasvatus- ja õppeküsimuste lahendamiseks ning toimetuleku tõstmiseks kasutades grupiressurssi. Nõustamise pikkus 4 ak tundi, kohtumiste arv 4-6 korda aastas, grupi suurus 6-12 inimest.

  Temaatiline toetusgrupp (ühekordne loeng või koolitus) aitab peredel ja võrgustikutöötajatel saada uusi teadmisi spetsiifilistes laste kasvatamise ja asendushoolduse küsimustes. Lisaks peredele on oodatud osalema ka võrgustikutöötajad (lastekaitsetöötajad, pedagoogid jt lapsega seotud inimesed). Teemad võivad olla erinevad, nt lasteaia-kooli teemad, nutisõltuvus, hooldusperes kasvamine jms. Kohtumise pikkus alates 2 ak tundi, grupi suurus alates 12 inimest.

  Projekti teenuse kohta saab lisainfot sotsiaalkindlustusameti projektijuhilt:
  Kristiina Vainomäe, 620 8384; 5886 8116, kristiina.vainomae@sotsiaalkindlustusamet.ee
   

  Tugiteenused asenduskoduteenuse osutajatele

  Teenused on vajalikud, et vältida asenduskoduteenuse osutajate professionaalset läbipõlemist ja sellest tingitud personali voolavust. See omakorda tähendab asenduskodus viibivate laste jaoks püsivamat ja stabiilsemat elukorraldust. Samuti aitavad tugiteenused töötajatel leida lahendusi keerulistes olukordades ning kokkuvõttes parandada asendushoolduse kvaliteeti. Teenused hõlmavad grupisupervisiooni ja individuaalse supervisiooni teenuseid kasvatusala töötajatele, tööjuhendamise koolitust ja sellele järgnevaid grupisupervisioone asenduskodu juhtidele ning kovisiooni koolitust ja sellele järgnevaid grupisupervisioone kasvatusalatöötajatele. Teenuseid pakutakse vajaduspõhiselt kõigile Eesti asenduskodudele.

  Teenust osutab kuni 31.12.2018:

  MTÜ Moreno Keskus
  kontaktisik: Anu Harjo
  mobiil: +372 552 5034
  e-post: ah3301@gmail.com
  www.morenokeskus.ee

   

  Projekti teenuse kohta saab lisainfot sotsiaalkindlustusameti projektijuhilt:
  Kristiina Vainomäe, 620 8384; 5886 8116, kristiina.vainomae@sotsiaalkindlustusamet.ee
   

  Tugiisikuteenus asendushoolduselt elluastuvatele noortele

  Teenuse eesmärk on aidata asendushoolduselt lahkuvaid noori iseseisvalt hästi toime tulema. Teenus aitab noorel sujuvamalt üle minna asendushoolduselt iseseisvasse ellu ning vältida võimalikke ohtusid. Tugiisik saab õpetada noorele praktilisi oskusi, olla emotsionaalseks toeks, aidata ennetada ja ära hoida riskikäitumist, toetada töökoha leidmisel ja hoidmisel, suhelda ametiasutustega, leida vajalikke tugiteenuseid jms.

  Teenust on õigust saada noorel, kes:

  • lahkub asenduskoduteenuselt, kuna ta ei vasta enam sotsiaalhoolekandeseaduse § 117 lõikes 3 sätestatud tingimustele (st on saanud täisealiseks ja lõpetanud õpingud);
  • on olnud perekonnas hooldamisel või eestkostel ning saanud täisealiseks;
  • on asendushooldusel viibimise ajal rasestunud või sünnitanud lapse.

  Teenuse osutamisega võib alustada kuni 6 kuud enne ning kuni 1 aasta pärast asendushoolduselt lahkumist. Teenuse kestuseks on üldjuhul kuni 1 aasta. Põhjendatud juhtudel on võimalikud erandid.

  Teenuse vajadust hindab kohalik omavalitsus, kes koostab juhtumiplaani, milles fikseeritakse teenuse saamise vajadus ning põhjendused. Omavalitsus võtab ühendust oma piirkonna teenuseosutajaga, et korraldada teenuse osutamine. Teenuseosutajatel on igas piirkonnas olemas koolitatud tugiisikud. Teenuse eest tasutakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

  Teenust osutavad kuni 31.05.2018:
  • Põhja, lõuna ja ida piirkonnas
  (Harjumaa, Raplamaa, Järvamaa, Tartumaa, Jõgevamaa, Põlvamaa, Valgamaa, Viljandimaa, Võrumaa, Lääne-Virumaa, Ida-Virumaa)
  OÜ Keerub
  Kontaktisik: Ivika Abner
  Telefon: 568 46601
  e-post: ivika@keerub.eu
  http://keerub.eu/
  • Lääne piirkonnas
  (Läänemaa, Pärnumaa, Saaremaa, Hiiumaa)
  OÜ Febrec
  Kontaktisik: Jaanus Mäe
  Telefon: 555 21999
  e-post: sotsiaalnekaasatus@gmail.com

   

   

  Projekti teenuse kohta saab lisainfot sotsiaalkindlustusameti projektijuhilt:
  Maarja Kuldjärv, 620 8388, 5918 1973, maarja.kuldjarv@sotsiaalkindlustusamet.ee.