Est separator Eng separator Rus
font normal font+
separator arrow Sisukaart separator arrow RSS separator
Otsing:   
Avaleht
Uudised
Ametist
Tööpakkumised
Pension
Üksi elava pensionäri toetus
Lastega peredele
Perehüvitiste taotlejale
Perehüvitiste saajale
Perehüvitiste ja kohustusliku kogumispensioni täiendava sissemakse saaja vahetamine
Puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamine tööandjatele seoses laste kasvatamisega
Eesti perehüvitised Euroopa Liidu seaduste kontekstis
Lastekaitse
Puudega inimesele
Sotsiaalne rehabilitatsioon
Erihoolekandeteenused
Abivahendid
Kahjuhüvitised
Ohvriabi- ja lepitusteenus
E-teenused
Muud toetused
Tööandjatele
Töövõimereform
Sotsiaalkindlustus Euroopa Liidus
Projektid

Infotelefon 612 1360  
välismaalt helistades
 +372 612 1360


E-post:
info at sotsiaalkindlustusamet dot ee

Endla 8, Tallinn 15092

Lühinumber 16106

Helistades lühinumbrile kehtib teie operaatori hinnakirjapõhine tariif!

Infotelefon tööpäeviti
9.00–17.00 ja
iga kuu viimasel reedel
9.00-13.00

Lasteabi telefon 116 111
Töötab 24 h
 

Klienditeeninduste tööaega jm infot vaata siit

 

 
 

 

 

 

 

 

Puude tuvastamise ja töövõime hindamise blanketid

print

Tööealisele 

NB! Ühistaotlus tuleb täita terves ulatuses ka siis kui taotled ainult puude tuvastamist 

Töövõime hindamine ja puude raskusastme tuvastamine (vorm välja printimiseks)

Töövõime hindamine ja puude raskusastme tuvastamine (vorm elektroonselt täitmiseks)

Puudega tööealise inimese sotsiaaltoetuse taotlus    *.rtf      *.docx     *.pdf

Töövõimetoetuse taotlus     *.doc

Juhendmaterjalid 

Ühistaotluse vorm koos kommentaaridega

Ühistaotluse vormi täitmise juhend    

Taotlusvormi venekeelne näidis (pdf)

Taotlusvormi ingliskeelne näidis (pdf)

Videomaterjal ühistaotluse vormi täitmiseks

 

Lapsele ja vanaduspensioniealisele

Puude raskusastme tuvastamise, sotsiaaltoetuste ja puudega isiku kaardi taotlus lapsele ja vanaduspensioniealisele inimesele (vorm välja printimiseks)     *.pdf

Puude raskusastme tuvastamise, sotsiaaltoetuste ja puudega isiku kaardi taotlus lapsele ja vanaduspensioniealisele inimesele (vorm elektrooniliseks täitmiseks)     *.pdf 

 

Puudega isiku kaardi taotlus

Puudega isiku kaardi taotlus      *.rtf      *.odt     *.pdf          

 

Ekspertiisitaotlus teenistusülesannete täitmisel saadud tervisehäire ning osalise või puuduva töövõime vahelise seose tuvastamiseks    *.rtf      *.docx       *.pdf

Ekspertiisitaotlus lapsinvaliidi või alla 18-aastase lapseeast invaliidi invaliidsuse tuvastamiseks     *.rtf       *.docx       *.pdf

 

Taotlused arstidele

Terviseseisundi kirjeldus (ekspertiisitaotluse juurde)      *.rtf     *.odt    *.pdf     

Terviseseisundi kirjelduse vormi täitmise juhend  

Perearstidelt krüpteeritud dokumentide saatmine SKAsse (juhend)  

 

 

 

 

 
all web industry