Est separator Eng separator Rus
font normal font+
separator arrow Sisukaart separator arrow RSS separator
Otsing:   
Avaleht
Uudised
Ametist
Tööpakkumised
Töö- ja pensioniealistele
Lastega peredele
Lastekaitse
Puuetega inimestele
Abivahendid
Ohvriabi- ja lepitusteenus
E-teenused
Muud toetused
Tööandjatele
Töövõimereform
Sotsiaalkindlustus Euroopa Liidus
Projektid

Infotelefon 612 1360  
välismaalt helistades
 +372 612 1360

23.detsembril teenindame
9.00-14.00

E-post:
info at sotsiaalkindlustusamet dot ee

Endla 8, Tallinn 15092

Lühinumber 16106

Helistades lühinumbrile kehtib teie operaatori hinnakirjapõhine tariif!

Infotelefon tööpäeviti
9.00–17.00 ja
iga kuu viimasel reedel
9.00-13.00

Lasteabi telefon 116 111
Töötab 24 h
 

Klienditeeninduste tööaega jm infot vaata siit

 

 
 

 

 

 

 

 

Ekspertiisi blanketid

print

Ekspertiisitaotlused korduvtaotlejatele 2016.a ja esmastele puude raskusastme taotlejatele, kes ei taotle samaaegselt töövõime hindamist.

Ekspertiisi taotlus (puude raskusastme tuvastamiseks, püsiva töövõimetuse tuvastamiseks) lapsele, tööealisele ja vanaduspensioniealisele inimesele riigiportaalis eesti.ee

Puude raskusastme tuvastamise taotlus lapsele ja vanaduspensioniealisele inimesele      *.rtf     *.docx      *.pdf 

Ekspertiisitaotlus (puude raskusastme tuvastamiseks, püsiva töövõimetuse tuvastamiseks) tööealisele inimesele      *.rtf    *.docx      *.pdf 

Ekspertiisitaotlus teenistusülesannete täitmisel saadud tervisehäire ning osalise või puuduva töövõime vahelise seose tuvastamiseks    *.rtf      *.docx       *.pdf

Ekspertiisitaotlus lapsinvaliidi või alla 18-aastase lapseeast invaliidi invaliidsuse tuvastamiseks     *.rtf       *.docx       *.pdf

Nõusoleku andmise kinnitusleht      *.rtf       *.odt     *.pdf        (täidetakse ja lisatakse taotluse vormile juhul, kui tegemist on vana taotluse vormiga, millel puudub nõusolek tervise andmete töötlemiseks tervise infosüsteemist)

Taotlus ekspertiisiotsuse kättesaamise kohta   *.rtf    *.pdf     (täidetakse ja lisatakse ekspertiisitaotlusele juhul, kui puudub vastav info ekspertiisiotsuse kättesaamise viiside kohta)

Teatis individuaalse abivahendi kohta     *.rtf       *.pdf         teatise täitmise juhend

 

Ekspertiisitaotlus esmasele puude raskusastme taotlejale, kes taotleb samaaegselt töövõime hindamist.

Töövõime hindamise/puude raskusastme tuvastamise taotlus (ühistaotlus) kehtib alates 1. juuli 2016 

Töövõime hindamine ja puude raskusastme tuvastamine (vorm välja printimiseks)

Töövõime hindamine ja puude raskusastme tuvastamine (vorm elektroonselt täitmiseks)

Puudega tööealise inimese sotsiaaltoetuse taotlus    *.rtf      *.docx     *.pdf

Töövõimetoetuse taotlus     *.doc

Juhendmaterjalid 

Ühistaotluse vorm koos kommentaaridega

Ühistaotluse vormi täitmise juhend    

Taotlusvormi venekeelne näidis (pdf)

Taotlusvormi ingliskeelne näidis (pdf)

Videomaterjal ühistaotluse vormi täitmiseks

 

Puudega isiku kaardi taotlus

Puudega isiku kaardi taotlus      *.rtf      *.odt     *.pdf          

 

Taotlused arstidele

Terviseseisundi kirjeldus (ekspertiisitaotluse juurde)      *.rtf     *.odt    *.pdf     

Terviseseisundi kirjelduse vormi täitmise juhend  

Perearstidelt krüpteeritud dokumentide saatmine SKAsse (juhend)  

 

 

 

 

 
all web industry