Est separator Eng separator Rus
font normal font+
separator arrow Sisukaart separator arrow RSS separator
Otsing:   
Avaleht
Uudised
Ametist
Tööpakkumised
Töö- ja pensioniealistele
Lastega peredele
Lastekaitse
Puuetega inimestele
Abivahendid
Ohvriabi- ja lepitusteenus
E-teenused
Muud toetused
Tööandjatele
Töövõimereform
Sotsiaalkindlustus Euroopa Liidus
Projektid

Infotelefon 612 1360  
välismaalt helistades
 +372 612 1360

23.detsembril teenindame
9.00-14.00

E-post:
info at sotsiaalkindlustusamet dot ee

Endla 8, Tallinn 15092

Lühinumber 16106

Helistades lühinumbrile kehtib teie operaatori hinnakirjapõhine tariif!

Infotelefon tööpäeviti
9.00–17.00 ja
iga kuu viimasel reedel
9.00-13.00

Lasteabi telefon 116 111
Töötab 24 h
 

Klienditeeninduste tööaega jm infot vaata siit

 

 
 

 

 

 

 

 

Pensionide blanketid

print

Pensioniavalduse vorm     *.rtf     *.odt     *.pdf      

Nõusolek pensioniõiguslikust staažist, soodustingimustel vanaduspensionist või pensionilisast loobumise kohta     *.rtf      *.odt     *.pdf    

Avaldus lapse kasvatamise eest pensionilisa taotlemiseks       *.rtf      *.odt     *.pdf  

Tõend pensioniavalduse vastuvõtmise kohta (lisa 3)      *.rtf      *.odt     *.pdf      

Avaldus pensioni, toetuse ja hüvitise väljamaksuviisi valikuks      *.rtf     *.odt     *.pdf          

Avaldus tulumaksu vabastuse kasutamise kohta     *.doc      *.odt     *.pdf    

Avaldus saamata jäänud pensioni kohta    *.rtf     *.odt      *.pdf

Prokuröri töövõimehüvitise taotlus    *.rtf     *.docx     *.pdf

Välisriigis elavale pensionisaajale - Tõend elamise kohta    *.pdf    Tõendi kaaskiri    *.pdf

Tulumaksu vabastuse kasutamise avalduse peavad esitama isikud, kes soovivad Sotsiaalkindlustusameti poolt makstavale tulule (pension, kahjuhüvitis või vanemahüvitis) rakendada tulumaksuseaduse §-s 23 sätestatud maksuvabastust, 2015. aastal 154 eurot kuus.

Isikud, kes on esitanud avalduse maksuvabastuse rakendamiseks Sotsiaalkindlustusametile juba varem, kuid soovivad sellest loobuda, näiteks minna tööle ja kasutada seda maksuvabastust tööandja poolt makstavate tulude puhul, peavad sellest Sotsiaalkindlustusametit kirjalikult teavitama.

Avaldus tuleb allkirjastada omakäeliselt ning esitada see Sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusse või saata postiga või saata digitaalselt allkirjastatult Sotsiaalkindlustusameti e-postiaadressile info at sotsiaalkindlustusamet dot ee.

NB! Pensioni, toetuse ja hüvitise väljamaksuviisi valikuks elektrooniliselt esitatav digiallkirjastatud avaldus ei kehti juhul, kui raha soovitakse kanda teise isiku arvele s.h kohaliku omavalitsuse arvelduskontole Eestis. Teise isiku arvele kantakse raha üksnes pensionäri Sotsiaalkindlustusametis kohapeal vormistatud kirjaliku avalduse või notariaalselt tõestatud avalduse alusel.  

  

 

 

 
all web industry